Відділ підприємництва та споживчого ринку


ВІДДІЛ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ВИКОНКОМУ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Богдана Хмельницького, 29/36, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08400

Телефон: (04567) 5-86-29

РЕЖИМ РОБОТИ:

пн-чт: з 08-00 до 17-15
пт: з 08-00 до 16-00
обідня перерва: з 12-00 до 13-00
сб-нд та офіційні святкові дні: вихідні
e-mail: pereyaslav_torg@ukr.net
 

Начальник відділу -  Карман Анастасія Анатоліївна

Головний спеціаліст відділу - Тараненко Анна Миколаївна

 

Відділ підприємництва та споживчого ринку є структурним підрозділом управління економіки виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради, який забезпечує публічні, управлінські та якісні адміністративні послуги в сфері торгівлі, побутових послуг та підприємництва.

В своїй роботі відділ керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації та міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, прийнятими в межах їхньої компетенції, а також Положенням про відділ, затвердженим рішенням міської ради від 26.06.2012 № 93-26-VІ. 

Завдання відділу:

- Забезпечення реалізації в місті державної політики щодо підтримки підприємництва, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу.
- Забезпечення реалізації в місті державної політики щодо сприяння розвитку споживчого ринку, а також здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з питань торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного господарства в межах своїх повноважень.
- Забезпечення реалізації державної цінової політики у межах своєї компетенції.
- Здійснення державного захисту прав споживачів відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» у межах своєї компетенції.
- Забезпечення реалізації в місті державних, обласних, міських програм та їх заходів в частині, що стосується питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного господарства.
 
Функції відділу:
 
- Розробляє заходи щодо підтримки розвитку малого підприємництва, в т.ч. забезпечення розвитку підприємницьких структур різних організаційно-правових форм.
- Реалізує державну політику щодо розвитку роздрібної та оптової торгівлі, ресторанного та ринкового господарства, побутового обслуговування на основі використання ринкових механізмів господарювання.
- Слідкує за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства з питань підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства, захисту прав споживачів.
- Аналізує торговельну діяльність у місті, систематизує показники і вносить пропозиції щодо підвищення їх ефективності.
- Здійснює аналіз мережі підприємств торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства, надає пропозиції щодо її вдосконалення.
- Надає інформаційну та консультативну допомогу суб’єктам господарювання з питань підприємницької діяльності.
- Інформує суб’єктів підприємництва про виставково-ярмаркові заходи, конкурси, форуми та ін. з метою налагодження зв’язків, освоєння нових ринків збуту виробленої продукції, отримання досвіду з організації торговельного обслуговування населення тощо.
- Здійснює прогнозування показників економічного розвитку малого підприємництва.
- За зверненням суб’єктів господарювання здійснює обстеження спеціалізованих підприємств, приймальних пунктів, що займаються заготівлею та переробкою брухту чорних і кольорових металів, видає відповідний акт обстеження.
- Розробляє та постійно оновлює реєстр малих підприємств, об’єктів торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства.
- Приймає участь у перевірках та обстеженнях суб’єктів малого підприємництва.
- Розробляє місцеву програму розвитку малого підприємництва, подає її на погодження до Київської обласної державної адміністрації, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, а також на затвердження міської ради, забезпечує її виконання.
- Подає звітну інформацію Київській облдержадміністрації про результати виконання місцевої програми розвитку малого підприємництва, а також інших програм, заходів, доручень з питань розвитку малого підприємництва, роздрібної та оптової торгівлі, ресторанного та ринкового господарства, побутового обслуговування населення.
- Готує пропозиції, спрямовані на виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів голови облдержадміністрації з питань розвитку малого підприємництва, вживає заходи для їх реалізації на місцевому рівні.
- Сприяє створенню та подальшому розвитку об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва.
- Приймає участь у забезпеченні реалізації в місті державної цінової політики. Здійснює моніторинг цін на основні види продуктів харчування.
- Забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.
- Здійснює державний захист прав споживачів в межах своєї компетенції, визначеної законодавством.
- Забезпечує своєчасне інформування суб’єктів підприємницької діяльності та населення міста про зміни в законодавстві.
- Розробляє проекти регуляторних актів з питань діяльності малого бізнесу, роздрібної та оптової торгівлі, ресторанного та ринкового господарства, побутового обслуговування. Сприяє їх реалізації.
- Готує та подає на розгляд міської ради та виконавчого комітету рішення з питань діяльності малого підприємництва.
- Виконує інші функції згідно з покладеними на відділ завданнями та дорученнями в межах своїх повноважень.