Відділ у справах сім'ї та молоді


Відділ у справах сім’ї та молоді Переяслав-Хмельницької міської ради 

Начальник відділу – Кучеренко Світлана Юріївна

Адреса: 08400, вул. Б. Хмельницького, 27/25

Телефон: 5-86-29, E-mail: kucherenkodity@ukr.net

Дні прийому: понеділок:  8 год – 17 год
                         середа:      8 год – 17 год

Розпорядок роботи:

понеділок: 8год – 17 год  15хв
вівторок:    8год – 17 год  15хв
середа:      8год – 17 год  15хв

четвер:      8год –  17 год 15хв

п’ятниця:   8год – 16 год 

Основними завданнями відділу є:

 • забезпечення та координація на території міста реалізації державної молодіжної політики стосовно дітей, молоді, жінок і сім’ї;

 • сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;

 • здійснення організаційно-методичного керівництва і координація роботи у межах своєї компетенції з організації оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля, трудового і патріотичного виховання дітей молоді;

 • удосконалення системи пошуку та відбору обдарованих і талановитих дітей та молоді;

 • організація та проведення фестивалів, конкурсів, виставок, змагань та інших заходів, спрямованих на підвищення освітнього рівня дітей та молоді;

 • надання в межах своїх повноважень багатодітним сім’ям та сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї;

 • сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності, надання консультацій з молодіжного кредитування;

 • проведення паспортизації та видання посвідчень багатодітним сім’ям. 

Законодавча база

 • Закон України від 08.09.05 №2866-ІV „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”;
 • Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”;
 • Закон України від 15.11.01 №2789-III “Про попередження насильства в сім’ї”,
 • постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми ”Молодь України” на 2009-2015 роки”;
 • Рішення Київської обласної ради від 02.04.2009 №432-24-V “Про Програму підт-римки та розвитку молоді Київської області на 2009-2014 роки “Молодь Київщини”;
 • Указ Президента України від 26.07.2005
 • № 1135/2005 „Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”;
 • Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, обласна Програма відпочинку та оздоровлення дітей Київської області на 2009-2013 роки;
 • Доручення Секретаріату Президента України від 31.01.08 № 02-02/284 щодо виконання «Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року»
 • Указ Президента України від 12.11.99 № 1460/1999 «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей»;
 • Указ Президента України від 02.08.2000 №945 ”Про гранти Президента України для обдарованої молоді” наказ Мінсім’ямолодьспорту від 30.12.05 № 3513;
 •  
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333 “Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України”;
 • Постанова КМУ від 27.12.06 №1834 „Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року”;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.07 № 382-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року”.