Регуляторна політика


Регуляторний акт - це рішення регуляторного органу, яке спрямоване на правове регулювання господарських відносин.
Регуляторним органом у місті є Переяслав-Хмельницька  міська рада та її виконавчий комітет.
Повноваження щодо реалізації державної регуляторної політики міською радою покладені на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку.
Перевірку економічної доцільності проектів та відстеження діючих регуляторних актів здійснює відділ економіки та зовнішніх зв’язків управління економіки та євроінтеграції, правове забезпечення - юридичний відділ міськвиконкому. Контроль за здійсненням державної регуляторної політики в частині регуляторних актів виконавчого комітету проводять заступники міського голови відповідно до розподілу обов'язків.