Відділ містобудування, архітектури та використання земель


 

Головний архітектор міста: Степаненко Анна Сергіївна
Заступник головного архітектора: Шосталь Олена Петрівна
Головний спеціаліст відділу: Свищ Інна Іванівна

тел. (04567) 3-76-08

 

Адреса: м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 29/36

Відділ містобудування, архітектури та використання земель є структурним підрозділом виконавчих органів міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований міській раді і міському голові. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

Основними завданнями відділу є:

  1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста.

  2. Аналіз стану містобудування, організація розроблення, експертизи і подання на затвердження в установленому порядку генерального плану міста, іншої містобудівної документації.

  3. Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду.

  4. Забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, правил забудови територій Київської області, затвердженої містобудівної документації здійснення контролю за їх реалізацією.

  5. Участь в розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в місті для залучення коштів на розвиток інфраструктури.