Юридичний відділ виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради


 

Начальник відділу: Медведенко Наталія Іванівна
Головний спеціаліст: Кальова Аліна Олегівна
Спеціаліст : Більченко Олег Петрович
 
08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького, 27/25
Телефон: (04567)5-13-49, факс (04567) 5-25-60, e-mail: law.phm@ukr.net
Графік прийому громадян:
щоденно від 08.00 до 17.15, крім вихідних
обідня перерва від 12.00 до 13.00
 
 
Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність відділу: Конституція України, закони і постанови Верховної ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, рішення обласної ради та розпорядження голови обласної державної адміністрації, рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови та положення про юридичний відділ.
Завдання відділу: організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, а також посадовими особами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.
Функції відділу, відповідно до покладених завдань:
- юридичний відділ виконавчого комітету міської ради організовує і бере участь у забезпеченні державної правової політики у місті, захисті законних інтересів міської ради та її виконавчого комітету;
- забезпечує правильне застосування законодавства міською радою та її виконавчим комітетом;
- перевіряє відповідність вимогам законодавства проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших документів правового характеру,що вносяться на розгляд міської ради та її виконавчого комітету;
- проводить разом з відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради роботу для перегляду прийнятих рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з метою приведення їх відповідно до законодавства, готує пропозиції щодо внесення до них змін та доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;
- надає юридичну допомогу постійним комісіям міської ради та комісіям, що створені при виконавчому комітеті міської ради;
- представляє в установленому порядку інтереси міської ради та її виконавчого комітету в судах та інших органах при розгляді правових питань і спорів;
- аналізує результати претензійної та позовної роботи , дані статичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності міської ради та її виконавчого комітету, розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні міської ради та її виконавчого комітету;
- здійснює за дорученням міського голови інші повноваження з правових питань.