Торгівля


Торгівля - вид економічної діяльності у сфері товарообігу і просування їх від виробника до споживача у формі купівлі-продажу та надавання пов'язаних із цим послуг. 

Роздрібна торгівля - вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачеві та надавання йому торговельних послуг.

Оптова торгівля - вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю або для виробничого споживання та надавання пов'язаних із цим послуг.

Мережева торгівля - форма продажу товарів, яка здійснюється через багаторівневу мережу торговельних агентів без участі посередників. 

Під виїзною торгівлею слід розуміти торгівлю, що здійснюється за межами майнового комплексу, який займає окрему споруду (офісне приміщення) або який розміщено у спеціально призначеній та обладнаній для торгівлі споруді, де суб’єкт господарювання здійснює діяльність з реалізації товару, тобто торговельного приміщення.

Виїзна торгівля є різновидом торгівлі через дрібнороздрібну торговельну мережу. Роздрібна торгівля через дрібнороздрібну торговельну мережу є однією із форм позамагазинного продажу товарів, при якій приміщення не мають торговельного залу для покупців.

Відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Переяслава-Хмельницького, об’єктом виїзної торгівлі є лоток, низькотемпературний прилавок, ємність, та ін., що має пристрої для пересування або ж легко складається, який встановлюється щоденно для провадження підприємницької діяльності в денний час.

Пересувна тимчасова споруда  - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі, яка встановлюється щоденно для провадження підприємницької діяльності в денний час;

Споживчий ринок міста представлений розгалуженою мережею підприємств торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства, яка продовжує динамічно розвиватися та вдосконалюватися. Не останню роль у забезпеченні населення широким асортиментом продовольчих та непродовольчих товарів за доступними цінами відіграє ринкове господарство. Серед споживачів набирає популярності дистанційна, електронна торгівля, продаж на замовлення, доставка автопоштою тощо.  

Так, на сьогоднішній день в місті налічуєть 360 торговельних об'єктів: 122 з продажу продовольчих товарів та 238 - непродовольчих. Близько 140 об'ктів побуту надають населенюю різноманітні послуги, а в 29 загальнодоступних закладах ресторанного господарства пропонується організація свят, проведення дозвілля із широким асортиментом страв власного виготовлення.