Переяслав-Хмельницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


Адреса: м.Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 29/36,
тел.: 5-45-37.
E-mail:  mcsssdm54537@ukr.net

Працівники МЦСССДМ:
1.  Мільгевська Валентина Іванівна  – директор МЦСССДМ.
2. Погребна Майя Миколаївна, начальник відділу соціальної роботи МЦСССДМ.
3. Царинна Тетяна Костянтинівна, головний спеціаліст- бухгалтер відділу соціальної роботи МЦСССДМ.

4.  Конченко Лілія Леонідівна, фахівець з соціальної роботи 

 

Дні прийому:
Понеділок – четвер з 8 до 17.15 години
П’ятниця - з 8 до 16 години

Переяслав-Хмельницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є спеціальним закладом, що забезпечує, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
Основною метою діяльності центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Основні завдання центру

Для забезпечення досягнення мети центру передбачено виконання таких завдань:
- раннє виявлення, облік, ведення банку даних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;
- надання комплексу соціальних послуг та забезпечення соціального супроводу сімей, які опинились в складних життєвих обставинах;
- здійснення заходів, спрямованих на підготовку до самостійного життя, соціальну адаптацію учнів старших класів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення їхнього соціального супроводу;
- профілактика раннього соціального сирітства;
- здійснення соціальної підтримки ВІЛ-інфікованих осіб з числа дітей та молоді та членів їх сімей;
- забезпечення соціальної підтримки та здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;
- профілактика шкідливих звичок, девіантної поведінки, соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді, популяризація здорового способу життя;
- забезпечення соціальної підтримки, сприяння соціальній адаптації та здійснення соціального супроводу неповнолітніх та молоді, звільнених з місць позбавлення волі;
- проведення інформаційно-просвітницьких заходів, соціальних рекламних кампаній, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтації на відповідальне батьківство.;
- соціальний патронаж багатодітних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
- розвиток волонтерського руху;
- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед громади міста щодо доцільності та можливостей створення та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;
- комплексна профілактика негативних явищ та правова освіта населення та пропаганда здорового способу життя;
- здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми;
- розвиток та підтримка сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування шляхом:

• пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання;
• соціального супроводження прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу;

- підготовка матеріалів та видання буклетів, оформлення рекламних стендів профілактичного змісту;
- профілактика ВІЛ/СНІДу серед дітей, молоді груп ризику, сімей шляхом здійснення міських заходів, проектів та акцій;
- активізація громади (громадських, благодійних, релігійних організацій) щодо підтримки у реалізації соціальних програм, проектів, заходів з метою підвищення потенціалу сімей, дітей, молоді.

Категорія клієнтів, з якими працює МЦСССДМ

- Сім’ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно, у зв’язку з інвалідністю батьків або дітей, вимушеною міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного з членів сім’ї, його перебування у місцях позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, насильством у сім’ї, безпритульністю, сирітством, зневажливим ставленням і негативними стосунками в сім’ї, безробіттям одного з членів сім’ї, якщо він зареєстрований в державній службі зайнятості як такий, що потребує працевлаштування.
- Діти–сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, вихованці шкіл–інтернатів та дитячих будинків.
- Неповнолітні та молодь, які скоїли злочин і відбувають покарання в місцях позбавлення волі або повертаються з них, умовно засуджені неповнолітні, неповнолітні, які перебувають під слідством.
- Неповнолітні та молодь з функціональними обмеженнями.
- Студентська молодь.
- Матері новонароджених, які мають намір відмовитись від дитини.
- ВІЛ–інфіковані та хворі на СНІД, а також їх близьке оточення.