Звіт про роботу відділу


 

 
Інформація про роботу

 
 

загального відділу міської ради за 2014 рік
 
 

 
 
 
 
 
За звітний період зроблено
 
 
 
2014
 
 
 
2013
 
 
 
+/-
 
 
 
1.
 
 
 
Видано розпоряджень міського голови
 
 
 
478
 
 
 
290
 
 
 
188
 
 
 
2.
 
 
 
Проведено засідань виконавчого комітету
 
 
 
25
 
 
 
17
 
 
 
8
 
 
 
3.
 
 
 
Прийнято рішень виконавчого комітету
 
 
 
408
 
 
 
558
 
 
 
-19
 
 
 
Із основних питань
70
124
-54
 
Житлові
33
51
-18
 
Опіки та піклування
70
94
-24
 
Питання архітектури
131
289
-158
 
4.
 
 
 
Всього зареєстровано документів (листів)
 
 
 
2896
 
 
 
2597
 
 
 
299
 
 
 
5.
 
 
 
Зареєстровано вихідної документації
 
 
 
2894
 
 
 
3152
 
 
 
-258
 
 
 
6.
 
 
 
Письмових заяв від громадян
 
 
 
1541
 
 
 
1718
 
 
 
-177
 
 
 
Кількість громадян, що звернулися
2068
 
2282
 
 
 
-214
 
 
 
Колективних звернень
102
43
59
 
Повторних звернень
64
38
26
 
Направлених із ОДА
75
72
3
 
7.
 
 
 
Надійшли звернення з питань:
 
 
 
 
 
 
земельних
817
743
74
 
житлових
191
206
-15
 
Комунального господарства
286
371
-85
 
Соціального захисту
458
288
170
 
8.
 
 
 
Звернення на особистий прийом до міського голови
 
 
 
527
 
 
 
564
 
 
 
-37
 
 
 
9.
 
 
 
Надано матеріальної допомоги за зверненнями громадян
 
 
 
269
 
 
 
307
 
 
 
-38
 
 
 
На суму
83 700
грн.
83 900 грн.
-200 грн.
 
10.
 
 
 
Звернення до служби «050»
 
 
 
197
 
 
 
635
 
 
 
-465
 
 
 
 
 
Начальник загального відділу                                                  В.П.Брень 
 
Інформація про роботу
 
загального відділу міської ради за 2013 рік
 
За звітний період зроблено
2013
2012
+/-
1.
Видано розпоряджень міського голови
290
501
211
2.
Проведено засідань виконавчого комітету
17
26
-9
3.
Прийнято рішень виконавчого комітету
558
869
-311
 
Із основних питань
124
118
6
 
Житлові
51
37
14
 
Опіки та піклування
94
75
19
 
Питання архітектури
289
392
-103
4.
Всього зареєстровано документів (листів)
2597
2842
-245
 
Направлених із органів  прокуратури
163
158
5
 
Направлених із ОДА:
1335
1589
-254
5.
Зареєстровано вихідної документації
3152
3165
-13
6.
Надіслано листів від підприємств, установ та організацій
1029
1210
-181
7.
Письмових заяв від громадян
1718
2835
-553
 
Кількість громадян, що звернулися
2282
3572
-1290
 
Колективних звернень
43
33
10
 
Повторних звернень
38
58
-20
 
Направлених із ОДА
72
99
-27
8.
Надійшли звернення з питань:
 
 
 
 
земельних
743
1502
-759
 
житлових
206
375
-169
 
Комунального господарства
371
356
15
 
Соціального захисту
288
306
-18
9.
Звернення на особистий прийом до міського голови
564
737
-173
10.
Надано матеріальної допомоги за зверненнями громадян
307
264
43
 
На суму
83 900 грн.
79 050
грн.
4 850 грн.
11.
Звернення до служби «050»
635
723
-88
 
Начальник загального відділу   підпис                         В.П.Брень
 
 

 Інформація про роботузагального відділу міської ради за 2012 рік

За звітний період зроблено
2012
2011
+/-
1.
Видано розпоряджень міського голови
501
645
-144
2.
Проведено засідань виконавчого комітету
26
20
+6
3.
Прийнято рішень виконавчого комітету
869
856
+13
 
Із основних питань
118
68
+50
 
Житлові
37
27
+10
 
Опіки та піклування
75
114
-39
 
Питання архітектури
392
332
+60
4.
Всього зареєстровано документів (листів)
2842
2211
+631
 
Направлених із органів  прокуратури
158
130
+28
 
Направлених із ОДА:
1589
874
+715
5.
Зареєстровано вихідної документації
3165
4183
-1018
6.
Надіслано листів від підприємств, установ та організацій
1210
1047
+163
7.
Письмових заяв від громадян
2835
2593
+242
 
Кількість громадян, що звернулися
3572
3290
+282
 
Колективних звернень
33
101
-68
 
Повторних звернень
58
64
-6
 
Направлених із ОДА
99
49
+50
8.
Надійшли звернення з питань:
 
 
 
 
земельних
1502
1319
+183
 
житлових
375
360
+15
 
Комунального господарства
356
330
+26
 
Соціального захисту
306
276
+30
9.
Звернення на особистий прийом до міського голови
737
697
+40
10.
Надано матеріальної допомоги за зверненнями громадян
264
229
+35
 
На суму
79 050
грн.
59 450
грн.
19 600
грн.
11.
Звернення до служби «050»
23
70
-47
 
Начальник загального відділу                                                 В.П.Брень