Інформація про стан виконання актів


 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виконавської дисципліни, виконання актів Президента України,

 

Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації,

 

 інших документів структурними підрозділами міської ради

 

за 2013 рік

 
У 2013 році виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради керувався у своїй роботі розпорядчими документами Президента України, Кабінету Міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, міського голови.
 
На виконання доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 22.04.2011р. №72-1 щодо посилення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації та станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, рішення виконкому міської ради від 29.02.2012р. №74-04 у виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради проаналізовано стан виконання розпоряджень, доручень голови обласної державної адміністрації, інших документів центральних органів виконавчої влади, звернень депутатів структурними підрозділами міської ради за 2013 рік.
 
 

Протягом 2013 року у загальному відділі зареєстровано 2257 вхідної кореспонденції, за аналогічний період минулого року - 2357.

        Серед цих документів:
-         розпоряджень та доручень голови Київської обласної держадміністрації –263, за 2012р. – 213;
-         листів, направлених обласною держадміністрацією, відділами та управліннями КОДА – 911, 2012р. -  934
-         листів від підприємств, установ та організацій – 1083, 2012р. – 1210;
-         телефонограм – 433, за 2012р. – 442.
Зареєстровано 3182 вихідної кореспонденції, у 20121 році - 3165.
 
    Із вказаної кількості у 638 документів були чітко зазначені терміни виконання, тому вони були поставлені на контроль. За відповідний період минулого року таких документів було 714.
На постійному контролі перебуває інформація, яка подається   щотижнево 8, щомісячно - 38 та щоквартально - 39.
 
Аналізуючи стан документообігу за 2 роки, слід сказати, що відмічається тенденція до зниження службового листування та зменшення документів, зареєстрованих у загальному відділі, прийнятих до виконання підрозділами міської ради.
 
 Протягом року велика увага приділялась виконанню доручень голови Київської обласної державної адміністрації контроль за якими покладено на відділ контролю Київської обласної державної адміністрації.
На контролі стояли такі основні питання:
 - доручення від 14.01.2013 №2-1 Про заходи щодо забезпечення надання екстреної медичної допомоги населенню області
- доручення від 18.02.2013 №13-1 Щодо забезпечення реалізації соціально-економічних реформ
 - доручення 08.04.2013 року № 37-1 Про стан погашення заборгованості по платежах до Пенсійного фонду України  
 - доручення 18.04.2013 № 43-1 щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році
 - доручення 08.05.2013 № 50-1 Щодо забезпечення прав дітей на життя і здоров’я, виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню дітьми самогубств, визначення шляхів подолання цього негативного явища  
 - доручення 15.07.2013 № 75-1 Про підсумки соціально-економічного розвитку Київської області у першому півріччі 2013 року
 - доручення 17.07.2013 № 82-1 щодо стану виконання завдань, спрямованих на реалізацію економічних реформ у Київській області 
 - доручення 15.08.2013 у № 91-1 Про заходи щодо завершення формування єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов у Київській області
 - доручення 10.09.2013 № 103-1 Про проблемні питання надання медичної допомоги населенню Київської області
 - доручення 10.09.2013  № 104-1Про виконання місцевих бюджетів за доходами за січень-серпень та серпень 2013 року 
 - розпорядження від 30.04.2013 №181 Про підготовку господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період
 - розпорядження від 14.01.2013 №12 Про організацію у 2013р. безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування населення Київської області, постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС 
-         розпорядження від 28.02.2013. №77 Про затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності
 
Загальним відділом виконкому міської ради ведеться постійний контроль за виконанням документів вищестоящих органів, аналізується стан виконання документів та подаються довідки про дану роботу. Підрозділи Переяслав-Хмельницької міської ради вчасно відреагували на ці документи.
 
З початку року зареєстровано та розглянуто 54 звернення депутатів міської ради, 3 –  від депутатів Київської обласної ради та 7 звернень Народних депутатів України. Всі звернення розглянуті та надані змістовні відповіді.
 
За 2013 рік зареєстровано 13 запитів обласних прокуратур та 163 запити Переяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури, які в терміни розглядались та надавались інформації.
 
За 2013 рік до міської ради надійшло 1083 листи від підприємств, установ та організацій, які теж потребували відповідного реагування.
Встановлені законодавством терміни розгляду листів були витримані. В разі, коли питання потребує додаткового вивчення, повинні надаються проміжні відповіді або подаються службові записки на ім’я міського голови про продовження терміну розгляду листів з повідомленням про це адресату.
 
В цілому роботу з виконання розпорядчих документів вищих органів влади можна вважати задовільною.
 
 
 

Керуюча справами виконкому                                     Т.Д.Швидка

 
 
 
 
рік
Вхідної документації
Направ-
леної
з ОДА
Розпоряд
жень
доручень голови КОДА
Листів підпр-в, установ
організацій
в тому числі
 
Конт
роль
них
депута
тів
листів прокура
тури
2009
2169
817
146
1206
74
138
736
2010
2172
929
215
1028
39
109
626
2011
2211
874
290
1047
77
130
660
2012
2357
934
213
1210
61
158
714
2013
2257
911
263
1083
64
173
638

  

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про стан виконавської дисципліни, виконання актів Президента України,

Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації,
 інших документів структурними підрозділами міської ради
за 2012 рік
 
У 2012 році виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради керувався у своїй роботі розпорядчими документами Президента України, Кабінету Міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, міського голови.
На виконання доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 22.04.2011р. №72-1 щодо посилення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації та станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, рішення виконкому міської ради від 29.02.2012р. №74-04 у виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради проаналізовано стан виконання розпоряджень, доручень голови обласної державної адміністрації, інших документів центральних органів виконавчої влади, звернень депутатів структурними підрозділами міської ради за 2012 рік.
Протягом 2012 року у загальному відділі зареєстровано 2357 вхідної кореспонденції, за аналогічний період минулого року - 2211. 
        Серед цих документів:
-         розпоряджень та доручень голови Київської обласної держадміністрації –213, за 2011р. – 290;
-         листів, направлених обласною держадміністрацією, відділами та управліннями КОДА – 934, 2011р. -  874
-         листів від підприємств, установ та організацій – 1210, 2011р. – 1047;
-         телефонограм – 442, за 2011р. – 352.
Зареєстровано 3165 вихідної кореспонденції, у 2011 році - 4183.
 
    Із вказаної кількості у 714 документів були чітко зазначені терміни виконання, тому вони були поставлені на контроль. За відповідний період минулого року таких документів було 660.
На постійному контролі перебуває інформація, яка подається  щомісячно - 38 та  щоквартально - 39.
 
Аналізуючи стан документообігу за 2 роки, слід сказати, що відмічається тенденція до зростання службового листування та збільшення документів, зареєстрованих у загальному відділі, прийнятих до виконання підрозділами міської ради.
 
 Протягом року велика увага приділялась виконанню доручень голови Київської обласної державної адміністрації контроль за якими покладено на відділ контролю Київської обласної державної адміністрації.
На контролі стояли такі основні питання:
- доручення від 29.01.2012 №32-1 про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях і установах міста;
- доручення від 24.01.2012 №10-1 про забезпечення роботи дозвільних центрів з видачі документів дозвільного характеру за принципом «єдиного вікна» ;
-  доручення від 27.03.2012 №34-1 щодо реалізації соціальних ініціатив Президента України в регіоні ;
- доручення від 09.04.2012 №41-1 про забезпечення якісного оздоровлення та відпочинку дітей у літній період ;
 - доручення від 09.04.2012 №42-1 про реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності ;
- доручення від 08.05.2012 №53-1 про виконання програми соціально-економічного розвитку міста;
- доручення від 24.05.2012 за протоколом №5 про забезпечення проведення ярмаркових заходів щодо реалізації продукції сільськогосподарського виробництва з метою забезпечення населення продовольчими товарами .
- доручення від 16.07.2012 №78-1 про забезпечення соціально-правового захисту дітей, у т.ч. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- доручення від 16.07.2012 №82-1 про створення і функціонування в Київській області центрів первинної медико-санітарної допомоги ;
- доручення від 16.07.2012 №80-1 про стан забезпечення територій і населених пунктів Київської області містобудівною документацією ;
- доручення від 16.07.2012 №81-1 про стан благоустрою населених пунктів ;
-  доручення від 16.07.2012 №83-1  про реалізацію соціальної ініціативи Президента України щодо забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов ;
- доручення від 30.08.2012 №92-1 про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2012/2013 року та стан розрахунків за спожиті енергоносії ;
 
Загальним відділом виконкому міської ради ведеться постійний контроль за виконанням документів вищестоящих органів, аналізується стан виконання документів та подаються відповідні довідки.
З початку року зареєстровано та розглянуто 54 звернення депутатів міської ради, 4 – депутатів Київської обласної ради та 3 звернення Народних депутатів України. Всі звернення розглянуті та надані змістовні відповіді.
 
За 2012 рік зареєстровано 158 запитів Переяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури, які в терміни розглядались та надавались інформації.
 
За 2012 рік до міської ради надійшло 1210 листів від підприємств, установ та організацій, які теж потребували відповідного реагування.
Встановлені законодавством терміни розгляду листів в цілому дотримуються. В разі, коли питання потребує додаткового вивчення, повинні надаватися проміжні відповіді або подаватися службові записки на ім’я міського голови про продовження терміну розгляду листів з повідомленням про це адресату.
 
Керуюча справами виконкому                                     Т.Д.Швидка
 
 
рік
Вхідної документації
Направ-
леної
з ОДА
Розпоряд
жень
доручень голови КОДА
Листів підпр-в, установ
організацій
в тому числі
 
Конт
роль
них
депута
тів
листів прокура
тури
2008
2206
796
177
1233
50
145
625
2009
2169
817
146
1206
74
138
736
2010
2172
929
215
1028
39
109
626
2011
2211
874
290
1047
77
130
660
2012
2357
934
213
1210
61
158
714