Проекти регуляторних актів


ПРОЕКТ
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сьоме скликання)
РІШЕННЯ

«___» _______________ 2017 року
м.Переяслав-Хмельницький

Про затвердження Методики розрахунку та порядку
використання плати за оренду майна комунальної
власності територіальної громади міста Переяслава -
Хмельницького в новій редакції

З метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Переяслава-Хмельницького, встановлення економічно обґрунтованих ставок орендної плати за використання майна комунальної власності, збільшення надходжень до міського бюджету, відповідно до ч.2 ст.19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786, Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 січня 2003 р. № 3), керуючись п.31 ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Переяслава-Хмельницького в новій редакції (додається).
2. Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій, що є орендодавцями комунального майна, внести зміни до існуючих договорів оренди комунального майна в частині перерахунку розміру орендної плати відповідно до цього рішення шляхом укладення додаткових угод.
3.Визнати таким, що втратило чинність рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 26 червня 2008 року № 05-22-V „Про затвердження методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Переяслава-Хмельницького”.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, комунальної власності, будівництва та архітектури.

Міський голова Т.В. Костін

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «___»_____________2017 року №________

м. Переяслав-Хмельницький
Про встановлення граничних розмірів
плати за оренду торгової площі
КП «Переяслав-Хмельницький міський ринок»
Розглянувши звернення директора комунального підприємства «Переяслав-Хмельницький міський ринок» щодо встановлення тарифу за оренду торгової площі на ринку, задля покращення фінансового стану підприємства і забезпечення його стабільності, беззбиткової роботи, на підставі розрахунків, наданих підприємством, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 2 частини а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити плату за оренду торгової площі на ринку комунального підприємства «Переяслав-Хмельницький міський ринок» в розмірі 3,60 грн. за 1 м кв. торговельної площі.
2. Відділу підприємництва та споживчого ринку управління економіки виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті міста.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Карнауха Г.М.

Міський голова Т.В. Костін

Проект
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сьоме скликання)
РІШЕННЯ
«__» ________ 2016 року
м.Переяслав-Хмельницький

Про затвердження Порядку розміщення об’єктів
зовнішньої реклами у місті Переяславі-Хмельницькому
у новій редакції

З метою приведеня у відповідність до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів місцевого значення Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м. Переяславі-Хмельницькому, затвердженого рішенням міської ради від 27.08.2009 № 09-32-V, відповідно до законів України «Про рекламу», « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», « Про основи містобудування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 « Про затвердження Типових правил розміщення об’єктів зовнішньої реклами» (зі змінами), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Переяслав-Хмельницька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Переяслав- Хмельницькому у новій редакції, що додається.
Затвердити Договір на право тимчасового користування місцем(-ями) розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м.Переяславі-Хмельницькому згідно з додатком 1.
Затвердити тарифи на право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста Переяслава-Хмельницького під розміщення зовнішньої реклами ( згідно додатків 2,3)

2. Визнати рішення Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області № 09-32-V від 27.08.2009 р. «Про затвердження Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у місті Переяславі-Хмельницькому» та рішення від 26.06.2012 № 04-26- VІ « Про внесення змін до Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м. Переяславі-Хмельницькому» такими, що втратили чинність з моменту набуття чинності даного рішення.
3. Договори на право тимчасового користування місцями розміщення об’єктів зовнішньої реклами, укладені до набрання чинності даного рішення, залишити чинними.
4. Відділу містобудування, архітектури та використання земель виконавчого комітету оприлюднити дане рішення шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Переяслав-Хмельницької міської ради та в газеті «Вісник Переяславщини» у 10-денний термін.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, цін тарифів, житлово-комунальних відносин, транспорту, екології, благоустрою, підтримки підприємництва та охорони культурної спадщини та на постійну комісію з питань земельних відносин, комунальної власності, будівництва та архітектури.

Міський голова Т.В. Костін

 

Розміщено для ознайомлення 20.12.2016 р.


Карнаух Г.М. Бочарін Г.М.
Степаненко А.С. Медведенко Н.І.
 


Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради


З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства нормативно-правових актів місцевого значення, відповідно до статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги", Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» та ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити регламент центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради відповідно до додатка.
2. Рішення від 18.12.2014 № 49-67-VI «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради» визнати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради, співпраці з органами самоорганізації населення, законності та правопорядку, запобігання і протидії корупції, охорони прав і законних інтересів громадян.

 

Міський голова Т.В. Костін
 

Про встановлення норм

споживання водопостачання
та водовідведення
 
Розглянуваши звернення начальника комунального підприємства Переяслав – Хмельницьке виробниче управління комунального господарства Фесенка А.І., відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово – комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання» ,  враховуючи Державні будівельні норми України «Внутрішній водопровід та каналізація» В.2.5.-64:2012, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово – комунального господарства України, з метою встановлення необхідних обсягів постачання води, а також для планування господарської діяльності комунального підприємства Переяслав – Хмельницьке виробниче управління комунального господарства, виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ:
1. Встановити  норми  споживання  водопостачання   та  водовідведення, згідно додатка.
2. Рішення   вводиться  в  дію   через 15 днів   з дня  опублікування повідомлення   про  прийняте   рішення  в  засобах  масової  інформації.
3. Комунальному підприємству Переяслав – Хмельницьке виробниче управління комунального господарства, дане рішення довести до споживачів шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації.
3. Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого  заступника  міського  голови Карнауха Г.М. 
 
 
Міський голова                                                                        Т.В.Костін
_______________________________________________________________________________________
                
   
 
Затверджено рішенням _________сесії
Переяслав-Хмельницької міської ради
VIІ скликання
від " " ___________ 2016 №


Положення
про земельні торги
в місті Переяслав-Хмельницький

1. Загальні положення

1.1 Положення про земельні торги з продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на конкурентних засадах в місті Переяслав-Хмельницький (далі за текстом Положення) розроблено відповідно до норм діючого законодавства, а саме: Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про землеустрій”, Закону України „Про оцінку землі”, Земельного кодексу України, Наказу Міністерства Аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579 „Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах”, Наказу Аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 580 „Про затвердження форм документів, необхідних для проведення земельних торгів”.
1.2 Земельні торги з продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на конкурентних засадах в місті Переяслав-Хмельницький проводяться в порядку, визначеному діючим законодавством України. Усі питання проведення земельних торгів в місті Переяслав-Хмельницький, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідними нормами діючого законодавства України.

1.3 Терміни, що вживаються в Положенні мають таке значення:

Організатор земельних торгів – Переяслав-Хмельницька міська рада, що здійснює реалізацію права комунальної власності на усі землі в межах населеного пункту, крім земель приватної та державної власності, а також на земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об’єкти комунальної власності.

Земельні торги – аукціон, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.

Виконавець земельних торгів – є суб’єкт господарювання, який уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення.

Учасник земельних торгів – є фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів документи, зазначені в ч. 7 ст. 137 Земельного кодексу України, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги.

Уповноважена особа Організатора – розпорядник бюджетних коштів, уповноважений рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради здійснювати функції Організатора, а саме: укладати від імені Організатора земельних торгів договори на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, договорів з виконання робіт з оцінки земель, договори на проведення земельних торгів, замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості), здійснювати інші дії, підписувати документи для забезпечення підготовки лотів до проведення земельних торгів, підписання акту приймання-передачі документів та матеріалів на лот, присутність при проведенні земельних торгів, підписання протоколу торгів, укладання договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

Уповноваженою особою Організатора в розумінні цього Положення є перший заступник, міського голови Переяслав-Хмельницької міської ради.

1.4 Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Переяслав-Хмельницький або прав на них здійснюється за рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради.

1.5 З метою здійснення підготовчих заходів щодо проведення земельних торгів, координації відповідних заходів рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради утворюється Постійно діюча комісія з підготовки земельних торгів в м. Переяслав-Хмельницький (далі за текстом Комісія), та затверджується її персональний склад.

1.5.1 Комісія утворюється у складі семи осіб, з числа яких призначається голова комісії та секретар.

1.5.2 Робота Комісії проводиться у формі засідань. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Комісії. При голосуванні кожний член комісії має один голос. Засідання Комісії є правомочними, якщо на йому присутні не менш 2/3 її складу.

1.5.3 Рішення Комісії оформлюється протоколами, які підписуються всіма членами Комісії, що прийняли участь в її роботі.

1.6 Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах та визначення виконавця земельних торгів Організатором земельних торгів здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель, а у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується – на конкурентних засадах. Конкурсний відбір виконавців робіт з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів здійснюється Постійно діючою комісією з підготовки земельних торгів в м. Переяслав-Хмельницький, конкурсною комісією в порядку, встановленому „Порядком закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах”, затвердженим Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579.

1.7 Земельні торги проводяться виконавцем земельних торгів. Організатор земельних торгів не втручається в процедуру проведення земельних торгів в будь-який спосіб, не вчиняє дій, спрямованих на умисне створення перешкод для проведення торгів.

1.8 Представник Організатора - уповноважена особа Організатора обов’язково присутня на земельних торгах.

1.9 Організатор земельних торгів забезпечує здійснення відеозапису торгів для подальшого розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин.

1.10 Після закінчення торгів за лотом, представником або уповноваженою особою Організатора, негайно підписується протокол, який виконавець веде у процесі проведення торгів у двох примірниках.

1.11 Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів, крім випадків, передбачених законодавством. Типові форми договорів, що пропонуватимуться для укладення на земельних торгах, затверджуються Організатором земельних торгів.

1.12 Організатор земельних торгів не пізніше п’яти робочих днів після проведення торгів публікує у друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про їх проведення, та розміщує на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом із зазначенням:
1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;
2) ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за
користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів;
3) строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису);
4) цільового призначення земельної ділянки.

2. Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів

2.1 Підготовка до проведення земельних торгів включає в себе:
• добір земельних ділянок, проведення конкурсів з послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель;
• підготовка лотів для продажу на земельних торгах;
• проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів;
• передача виконавцю земельних торгів документів та матеріалів
на лот.
2.2 Добір земельних ділянок, які або права на які пропонуються для включення в проект рішення сесії Переяслав-Хмельницької ради про затвердження переліку земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги, здійснюється Комісією поетапно:

1 етап. Проведення моніторингу звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови за останні 12 місяців, що передують процедурі добору. При проведенні моніторингу враховуються чинні рішення Переяслав-Хмельницької міської ради „Про затвердження переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, визначених для продажу на аукціоні”;

2 етап. Замовлення уповноваженою особою Організатора землевпорядної документації для визначення кадастрових номерів земельним ділянкам, які пропонуються для включення в перелік та передання отриманої документації Комісії за актом приймання-передачі.

3 етап. Здійснення аналізу та підготовка висновків щодо видів використання за результатами аналізу відповідності земельних ділянок, що пропонуються до включення до переліку земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги, затвердженій містобудівній документації та документації із землеустрою здійсненого управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради.

4 етап. Проведення маркетингового дослідження з врахуванням інвестиційної привабливості земельних ділянок управлінням економіки виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради та надання маркетингових висновків Комісії актом приймання-передачі.

5 етап. Прийняття рішення Комісією про включення земельної ділянки до проекту рішення сесії Переяслав-Хмельницької міської ради „Про затвердження переліку земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги”.

Протокол засідання комісії є невід’ємною частиною рішення Переяслав-Хмельницької міської ради „Про затвердження Переліку земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги”.

2.3 Подальші дії щодо підготовки проведення земельних торгів також здійснюються поетапно:

1 етап. Проведення Постійно діючою комісією з підготовки земельних торгів в м. Переяслав-Хмельницький, конкурсною комісією конкурсів з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель.

2 етап. Затвердження Організатором земельних торгів результатів конкурсу з послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель.

3 етап. Затвердження Організатором земельних торгів Переліку земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги.

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради „Про затвердження Переліку земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги” містить у собі також надання дозволу уповноваженій особі Організатора торгів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості).

Проект рішення Переяслав-Хмельницької міської ради „Про затвердження Переліку земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги”, готується відділом містобудування, архітектури та використання земель виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради на підставі протоколу Комісії.

Виконавцями робіт із виконання робіт із землеустрою, оцінки земель є переможці конкурсу з послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель.

Не підлягають включенню до Переліку земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги земельні ділянки відповідно до ч. 2 ст. 134 Земельного кодексу України, а також призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення.

4 етап. Підготовка лотів до проведення земельних торгів дії здійснюються Уповноваженою особою Організатора, Постійно діючою комісією з підготовки земельних торгів в м. Переяслав-Хмельницької, конкурсною комісією відповідно до покладених на неї повноважень.

Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

а) виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості);

б) державну реєстрацію земельної ділянки;
в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;
г) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України „Про оцінку земель” у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;

ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України „Про оцінку земель”, крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї;
д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;
е) встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України;
є) встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка щодо земель державної чи комунальної
власності не може бути нижчою за ринкову вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
ж) визначення виконавця земельних торгів, дати та місця проведення земельних торгів.

Підготовка лотів до проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів Організатора земельних торгів.

Фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок комунальноїі власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах також може здійснюватися за рахунок коштів виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

5 етап. Проведення конкурсу з визначення виконавця земельних
торгів.

6 етап. Винесення Організатором земельних торгів рішення про проведення земельних торгів щодо земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Переяслав-Хмельницького або прав на них, у якому зазначається:
а) перелік земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами;
б) стартова ціна лота;
в) строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах;
г) особа, уповноважена організатором земельних торгів на укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги.

Організатор земельних торгів одночасно цим рішенням затверджує результати конкурсу з визначення виконавця земельних торгів.

В рішенні Організатора про проведення земельних торгів можуть бути викладені запрошення визначеним особам до присутності під час проведення торгів.

7 етап. Укладення уповноваженою особою Організатора земельних торгів договору на проведення земельних торгів протягом 30 календарних днів після затвердження результатів конкурсу.

8 етап. Передання не пізніше 10 робочих днів після підписання договору на проведення торгів Уповноваженою особою Організатором земельних торгів виконавцю документів та матеріалів на лот.

9 етап. Земельні торги проводяться виконавцем земельних торгів на підставі та в порядку, визначеному законом.

3. Укладення договору з переможцем торгів

3.1 Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки укладається між уповноваженою особою від імені Організатора земельних торгів та переможцем земельних торгів безпосередньо в день проведення торгів. Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки нотаріально посвідчується.

3.2 У разі визнання переможцями торгів осіб, зазначених у ст. 129 Земельного кодексу України, договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення укладається в порядку, встановленому ч. 29 ст. 137 Земельного Кодексу України.

4. Скасування, анулювання, визнання земельних торгів такими,
що не відбулися

4.1 Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.
4.2 Земельні торги можуть бути скасовані або визнані такими, що не відбулися, чи їх результати можуть бути анульовані у випадках та в порядку, встановленому ст. 138 Земельного кодексу України.
4.3 Повторні торги у разі, якщо торги не відбулися або їх результати анульовано проводяться не раніше ніж через місяць і не пізніше через шість місяців з дня проведення попередніх земельних торгів у порядку, встановленому для проведення торгів з врахуванням особливостей, встановлених ч. 6 ст. 138 Земельного кодексу України.


Перший заступник міського голови

_____________________________________________________________________________________________
 

 
 
 
Додаток до рішення виконкому
від ____________№__________
 
 
Норми водоспоживання для населення, підприємств, організацій та споживачів соціально-побутової сфери м. Переяслава-Хмельницького
 
Водоспоживачі
Одиниця виміру
Середня норма водоспоживання
літрів / добу
на одиницю виміру
 м 3 в місяць
 
1. Водозбірні колонки загального користування
1 чоловік
50.5
1.52
2. Водозбірна колонка у дворі споживача
1 чоловік
100
3.0
3. Житлові будинки:
 
 
 
- з водопроводом
1 чоловік
145
4.4
- з водопроводом, центральною каналізацією без туалета
1 чоловік
145
4.4
- з водопроводом, центральною каналізацією з туалетом
1 чоловік
175
5.3
4. Багатоповерхові будинки:
 
 
 
- з водопроводом, каналізацією з газовим водонагрівачем
1 чоловік
175
5.3
- з центральним водопостачанням з підкачкою
1 чоловік
200
6.1
- водопровід, каналізація з центральним гарячим водопостачанням
1 чоловік
175
5.3
5. Гуртожитки:
 
 
 
- з загальними душовими
1 мешканець
90
2.7
- душовими при всіх житлових кімнатах
1 мешканець
140
4.2
6. Готелі, пансіонати
 
 
 
- готелі категорії *, з пральнею
1 мешканець
120
3.6
- готелі категорії **, з пральнею
1 мешканець
150
4.5
- готелі категорії ***, з пральнею
1 мешканець
190
5.7
- готелі категорії ****, з пральнею
1 мешканець
230
6.9
- готелі категорії *****, з пральнею
1 мешканець
300
9.0
7. Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади
 
 
 
- із загальними ваннами та душами
1 ліжко
120
3.6
- із санітарними вузлами, які близько до палат
1 ліжко
200
6.0
- інфекційні
1 ліжко
240
7.2
8. Санаторії та санаторії – профілакторії, заклади відпочинку та туризму:
 
 
 
- із загальними душами
1 ліжко
130
3.9
- із душами при всіх житлових кімнатах
1 ліжко
150
4.5
- із ваннами при всіх житлових кімнатах
1 ліжко
200
6.0
9. Поліклініки та амбулаторії
1 хворий
10
0.3
 
1 працівник у зміну
30
0.9
10. Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси:
 
 
 
- з їдальнями на напівфабрикатах, без прання білизни
1 місце
60
1.8
- з їдальнями, які працюють на сировині, та пральнями
1 місце
200
6.0
11. Навчальні заклади,будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати:
 
 
 
- із денним перебуванням дітей з їдальнями на напівфабрикатах
1 дитина
40
1.2
- із денним перебуванням дітей  з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями
1 дитина
80
2.4
- із цілодобовим перебуванням дітей, з їдальнями на напівфабрикатах
1 дитина
60
1.8
- із цілодобовим перебуванням дітей, з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями
1 дитина
120
3.6
12. Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на напівфабрикатах:
1 учень
( студент і 1 викладач)
20
0.6
13. Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо
1 працівник
15
0.5
14. Адміністративні будинки
1 працюючий
12
0.4
15.Пральні:
 
 
 
-немеханізовані
1 кг. сухої білизни
40
1.2
- механізовані
1 кг. сухої білизни
75
2.3
16. Підприємства загального харчування:
 
 
 
- без приготування їжі
1 страва
2
0.06
- з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі
1 страва
12
0.4
- з приготуванням їжі, яка реалізується на дому
1 страва
10
0.3
17. Крамниці
 
 
 
- продовольчі (без холодильних установок)
1 працівник у зміну або 20 м
торгового залу             
250
7.5
- промтоварні
1 працівник у зміну
20
0.6
18. Аптеки:
 
 
 
- торгівельний зал і допоміжні приміщення
1 працівник
30
0.9
- лабораторія приготування ліків
1 працівник
310
9.3
19. Перукарні
1 робоче місце в зміну
56
1.7
20. Кінотеатри, театри, клуби і дозвіллєво - розважальні заклади:
 
 
 
- для глядачів
 1 чоловік
8
0.2
- для артистів
1 чоловік
40
1.2
21. Стадіони і спортзали:
 
 
 
- для глядачів
1 місце
3
0.1
- для фізкультурників з урахуванням приймання їжі
1 чоловік
50
1.5
- для спортсменів з урахуванням приймання їжі
1 чоловік
100
3.0
22. Плавальні басейни:
 
 
 
- для глядачів
1 місце
3
0,1
- для спортсменів (фізкультурників) з урахуванням приймання душа
1 чол.
100
3.0
- на поповнення басейну
% місткості
10
0.3
23. Лазні:
 
 
 
- для миття в мильній з полосканням у душі
1 відвідувач
180
5.4
- те саме з прийманням оздоровчих процедур
1 відвідувач
290
8.7
- душова кабіна
1 відвідувач
360
10.8
- ванна кабіна
1 відвідувач
540
16.2
24. Виробничі цехи:
 
 
 
- звичайні
1 працівник у зміну
25
0.8
- з тепловиділення більше ніж 85 кДж на 1 м3 / год
1 працівник у зміну
45
1.4
25. Душові  в побутових приміщеннях промислових підприємств
1 душова сітку у зміну
500
15.0
26. Заливання поверхні ковзанки:
 
 
 
  - перша заливка ковзанки
1 м2
50,0
1,5
  - кожна наступна заливка ковзанки
1 м2
10,0
0,3
27. Витрати води на поливання:
 
 
 
- покриття із трави
1 м2
3
0.1
- футбольного поля
1 м2
0,5
0.02
- решти спортивних споруд
1 м2
1,5
0.05
- удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів
1 м2
0,5
0.02
- зелених насаджень, газонів, і квітників
1 м2
3-6
0.1-0.2
28. Поливання дерев
1 шт/сутки
150
4.5
29. Поливання кущів
1 шт/сутки
30
0.9
30. Фонтани
 
 
 
-малі
1 фонт/час
1000
30.0
-середні
1 фонт/час
2500
75.0
- питний
л/час
72
2.2
31. Підприємства харчової промисловості:
 
 
 
- хлібопекарні і хлібозаводи
на 100 кг продукції
175
5.3
- ковбасне виробництво
на 100 кг продукції
350
10.5
32. Виробництво кондитерських товарів
на 1 роб./сутки
60
1.8
33. Майстерні пошивні, сапожні
на 1 роб./сутки
10
0.3
34. Обслуговуючий персонал громадських споруд
1 чоловік
25
0.7
35. Миття автотранспорту для підприємств:
 
 
 
- при наявності мийки вантажний автомобіль, автобус
1 машина
1500
45.0
- при наявності мийки легковий автомобіль
1 машина
1000
30.0
- із шлангу без мийки (автобус, вантажний автомобіль)
1 машина
500
15.2
- із шлангу без мийки ( легковий автомобіль)
1 машина
300
9.1
36. Гараж з водопроводом:
1 вантажний автомобіль
500
15.2
 
1 легковий автомобіль
400
12.2
37. Поливання для населення:
 
 
 
- зелених насаджень
1 сотка
65
2.0
- теплиці
1 сотка
130
4.0
38. Миття автотраспорту для населення:
 
 
 
- легкові
1 машина
95
2.9
- вантажні
1 машина
130
4.0
39. Утримання худоби:
 
 
 
- корова
1 голова
80
2.4
- молодняк рогатої худоби
1 голова
30
0.9
- кінь
1 голова
80
2.4
- свиня доросла
1 голова
25
0.8
- поросята до 4-х місяців
1 голова
15
0.4
 
 
 
Керуюча справами виконкому                                                    Гринець В.І.
____________________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________                      

 Про встановлення мінімальної суми орендного
платежу за нерухоме майно фізичних осіб, яке
розташоване на території міста Переяслава-Хмельницького

З метою врегулювання відносин щодо оренди нерухомості фізичних осіб, визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб та в цілях наповнення міського бюджету, відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, статті 95 Житлового кодексу Української РСР, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 N 1253 "Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб”, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Розрахунок мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, яке розташоване на території міста Переяслава-Хмельницького (додаток 1).
2. Встановити додатковий коефіцієнт для визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 квадратного метра загальної площі нерухомого майна за такою класифікацією:
- у разі використання нерухомого майна для провадження некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб - 1.
- у разі використання нерухомого майна для провадження виробничої діяльності - 2;
- у разі використання нерухомого майна для провадження іншої комерційної діяльності – 3.
3. Встановити мінімальну вартість місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, яке розташоване на території міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік у розмірі:
15,14 грн. - для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб ;
30,28 грн. - для провадження виробничої діяльності;
45,42 грн. - для іншої комерційної діяльності .

4. Встановити, що на наступні роки мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб обчислюється на підставі розрахунку, затвердженого цим рішенням та відповідно до Прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на відповідний рік.
5. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.
6. Дане рішення оприлюднити в газеті „Переяславська Рада” та на офіційному сайті Переяслав-Хмельницької міської ради.
7. Рішення направити до Переяслав-Хмельницької ОДПІ для забезпечення контролю за розрахунком і сплатою податку з доходів фізичних осіб від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, комунальної власності, будівництва та архітектури.


Міський голова Т.В. Костін   

_________________________________________________________________________________

Додаток
до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради
від „____”_________2016 року №_____________

РОЗРАХУНОК
Мінімальної суми орендного платежу
за нерухоме майно фізичних осіб,
яке розташоване на території міста Переяслава-Хмельницького
1.Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно, що надається в оренду, розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» за такою формулою:
П = З х Р,
де П - мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно у гривнях;
З - загальна площа орендованого нерухомого майна у кв. метрах;
Р- мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, грн.
2. Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна розраховується за такою формулою:

Рн
Р = ------------------ х Ф,
К х 12
де Р - мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях;
Рн - середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях;
К - коефіцієнт окупності об'єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об'єкта (від 5 до 100 років).
Ф - вид функціонального використання об'єкта нерухомого майна:
- для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб - 1;
- для провадження виробничої діяльності - 2;
- для комерційної діяльності - 3 .

У відповідності до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.10.2015 № 252 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2016 рік» Рн - опосередкована вартість нового житла у розрахунку на 1 кв. метр по Київській області складає - 8538,00 грн.
У відповідності до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30.09.1998 №215 «Про затвердження єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання», враховуючи характеристики за основними ознаками будинків по місту Переяславу-Хмельницькому, середній проектний строк експлуатації нерухомого майна міста Переяслава-Хмельницького становить - 47 років, що приймається за К.
Таким чином, мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості фізичних осіб, яке розташоване на території міста Переяслава-Хмельницького складає:
Р = 8538,00 / (47 х 12) = 15,14 грн.
З урахуванням застосування додаткового коефіцієнту Ф мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб визначається за формулою:
Р = Рн / (К х 12) х Ф
Таким чином, мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра нерухомості фізичних осіб при передачі в оренду на території міста Переяслава-Хмельницького складає:
Р = 8538,00 / (47 х 12) х 1 = 15,14 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;
Р = 8538,00 / (47 х 12) х 2= 30,28 грн. – для провадження виробничої діяльності;
Р = 8538,00 / (47 х 12) х 3 = 45,42 грн. – для іншої комерційної діяльності.

 


Секретар міської ради П.П.Бочарін

_______________________________________________________________________________
                                                        ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сьоме скликання)
РІШЕННЯ

«___» _______________ 2016 року
м.Переяслав-Хмельницький

Про внесення змін до Порядку визначення
та відшкодування Переяслав-Хмельницькій
міській раді збитків, заподіяних внаслідок
невикористання земельних ділянок, самовільного
зайняття земельних ділянок та використання земельних
ділянок з порушенням законодавства про плату за землю

В зв’язку з необхідністю посилення контролю за несумлінними користувачами, що ухиляються від своєчасного укладання договорів оренди земельних ділянок, недопущення безоплатного використання земельних ділянок комунальної власності, відновлення роботи комісії по відшкодуванню збитків, з метою приведення регуляторного акта - рішення міської ради від 27 серпня 2015 року № 16-77-VI «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Переяслав-Хмельницькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю» у відповідність до чинного законодавства, відповідно до ст.ст. 156, 157 Земельного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 №284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Переяслав-Хмельницька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Порядку визначення та відшкодування Переяслав-Хмельницькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю, затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2015 року №16-77-VI «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Переяслав-Хмельницькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю» такі зміни:
1.1. В пункті 2 розділу 4:
- в абзаці третьому слова «та визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки планово-картографічними матеріалами з нанесенням меж» виключити;
- в абзаці п’ятому слова «затверджений комісією» виключити.
1.2 В абзаці другому пункту 4 розділу 5 слова «згідно з рішенням міської ради від 18.08.2011 № 1104 "Про внесення змін до Положення про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у власності Переяслав-Хмельницької міської ради, та затвердження складу контрольної комісії міської ради з питань встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки» виключити.
1.3. В пункті 4 розділу 6:
- в абзаці другому слово «Держземагентства» замінити словом «Держгеокадастру»;
- абзац четвертий доповнити словами «та інші».
1.4. В розділі 7:
- у пункті 8 після слів «в судовому порядку» доповнити словами «або підготовки матеріалів для передачі до органів прокуратури»;
- у пункті 9:
- в абзаці другому слова «та визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки з планово-картографічними матеріалами з нанесенням меж» виключити;
- в абзаці п’ятому слова «затверджений комісією, виконаний відділом містобудування, архітектури та використання земель виконавчого комітету міської ради на підставі розрахунку розміру орендної плати за земельну ділянку» виключити;
- у пункті 10 після слів «відповідну перевірку, готує» доповнити словами « та подає в органи прокуратури матеріали або готує».
- у пункті 11 слова «для проведення перевірки» « притягнення винних до встановленої законом відповідальності» виключити.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, комунальної власності, будівництва та архітектури.


Міський голова Т.В.Костін


Медведенко Н.І.

__________________________________________________________________

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

                              РІШЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

«___» _______________ 2016 року

м.Переяслав-Хмельницький

 

Про  внесення змін до рішення міської

ради від 03.11.2011 № 06-15-VІ „Про визначення

ставок орендної плати за використання земель

сільськогосподарського та несільськогосподарського

призначення”

 

                 У зв’язку із змінами до Закону України „Про оренду землі” та Податкового кодексу України, враховуючи звернення громадської організації „Ліга підприємців Переяслава”, керуючись статтями 12, 19, 20 Земельного кодексу України, ст. 21 Закону України „Про оренду землі”, пунктом 34, 35 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні міська рада

 

           ВИРІШИЛА:

1.     Внести до рішення міської ради від 03.11.2011 № 06-15-VІ „Про визначення ставок орендної плати за використання земель сільськогосподарського та несільськогосподарського” такі зміни:

1.1.Затвердити ставки орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського та несільськогосподарського використання в межах міста Переяслава-Хмельницького у відсотках від грошової оцінки землі в новій редакції (додаються).

1.2.         Пункт 2 викласти в такій редакції:

 „Вказані розміри орендної плати ввести в дію з  01 квітня 2016 року”.

1.3.         Пункт 3 викласти в такій редакції:

„Поновлення на новий строк договорів оренди земельних ділянок, наданих суб’єктам підприємницької діяльності на конкурсній основі, здійснюється за ставкою орендної плати 12%”.

1.4.         Пункт 4 викласти в такій редакції:

„Відділу архітектури та використання земель виконкому міської ради внести зміни в раніше укладені договори оренди відповідно до затверджених в новій редакції розмірів орендної плати за користування земельними ділянками комунальної власності” .

2.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин, комунальної власності, будівництва та архітектури.

 

             Міський голова                                                       Т.В. Костін

 

    

Додаток

до рішення № _________ від ____________

 

 

№ п/п

На які земельні ділянки розповсюджується

% від грошової оцінки землі

1. Землі житлової забудови

1.1.

Для індивідуального житлового, індивідуального та колективного гаражного будівництва, під обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд.(за садибою) в межах норми, визначеної чинним законодавством

3

1.2.

Для обслуговування багатоквартирної багатоповерхової житлової забудови

3

2. Землі сільськогосподарського призначення

3

3. Землі громадської забудови

3.1.

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

8

3.2.

Для будівництва та обслуговування закладів громадського харчування

8

3.3.

Торгівля промисловими товарами, ювелірними виробами

10

3.4.

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

10

3.5.

Автозаправні станції, оптова і роздрібна торгівля нафтопродуктами

12

3.6.

Ремонт автомобілів, технічні авто мийки

8

3.7.

Мобільний зв’язок, продаж техніки мобільного зв’язку

8

3.8

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

12

3.9.

Комп’ютерні зали

8

3.10.

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  населення (пошиття та ремонт одягу і взуття, хімчистки, пральні, перукарні, салони краси, ремонт відео-, радіоапаратури та ін.)

3

3.11.

Готельні комплекси

3

3.12.

Під адвокатськими  та нотаріальними конторами

8

3.13

Під адміністративними будівлями, господарськими дворами, які не використовується або здаються в оренду

5

3.14

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

3

3.15

Для будівництва та обслуговування будівель громадських організацій, релігійних організацій, політичних партій

3

3.16

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, аптеки, ветлабораторії

3

3.17

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

3

3.18

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (офісні будівлі , насіннєві станції, готелі)

3

3.19.

Приоб’єктні території без забудови

3

5. Землі промисловості

5.1.

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами , що пов’язані з користуванням надрами

3

5.2.

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3

5.3.

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій і підприємств

3

5.4.

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3

5.5.

Інші землі промисловості

3

6. Землі енергетики

8

7. Землі транспорту

 

7.1.

За земельні ділянки комерційних автостоянок

5

7.2.

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

5

7.3.

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

8

7.4.

Інші землі під об’єктами транспорту

8

8. Землі зв’язку

8.1.

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

8

8.2.

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

8

9. Інші земельні ділянки

8

    

  Секретар міської ради                                                                        П.П. Бочарін

 

 

АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Переяслав-Хмельницької міської ради

«Про внесення змін до рішення міської ради від 03.11.2011 № 06-15-VІ „Про визначення ставок орендної плати за використання земель
сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення»

1.Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання
Рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 03.11.2011 № 06-15-VІ визначено ставки орендної плати за використання земель несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення в межах міста Переяслава-Хмельницького. На сьогодні вказане рішення не відповідає вимогам Податкового кодексу України . Зокрема відповідно до ст. 288.5. Податкового кодексу України розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:
- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;
- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

2.Мета
Метою прийняття цього регуляторного акту є приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства ( Податкового кодексу України), встановлення економічно обґрунтованих ставок орендної плати за землю.

3. Альтернатива
В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:
- неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).
- регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні.
Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства. Друга – не належить до компетенції міської ради.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи
Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення міською радою.
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум орендної плати за землю до місцевого бюджету.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей.
У разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде забезпечено дотримання чинного законодавства.

6. Очікувані результати від прийняття акта.
При прийнятті регуляторного акта будуть :
а) визначені розміри орендної плати за земельні ділянки, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства ;
б) очікується збільшення надходжень від орендної плати за землю;
в) додаткові надходження до бюджету дадуть змогу ефективно використати їх на соціально-економічний розвиток міста .
7. Строк дії акта
Термін дії запропонованого регуляторного акта визначено на державному рівні, тобто на період дії Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів.

8. Визначення показників результативності цього регуляторного акта.

Основні показники результативності запропонованого регуляторного акта будуть -- надходження коштів до міського бюджету від плати за оренду земельних ділянок відповідно ст. 288.5.1 Податкового кодексу України. Передбачається збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок впорядкування договірних відносин та визначення справедливих ставок орендної плати.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження регуляторного акта
Строки проведення базового та повторного відстеження регуляторного акту встановлюються у відповідності до чинного законодавства. Результативність даного регуляторного акта буде відстежуватись за рахунок здійснення контролю за своєчасним надходженням коштів до міського бюджету та згідно даних звітності фінансового управління міської ради.


Заступник міського голови І.М.Герасимов

Причіплений файлРозмір
МЕТОДИКА розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Переяслава-Хмельницького (Оприлюднено 7 лютого 2017 р.)244.5 КБ
Аналіз регуляторного впливу до проекту Рішення виконавчого комітету «Про граничний розмір плати за оренду торгової площі КП «Переяслав-Хмельницький міський ринок»28.98 КБ
Про затвердження «Порядку розміщення тимчасових споруд (ТС) орговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Переяславі-Хмельницькому» (Розміщено для ознайомлення 20.12.2016 р.).doc752 КБ
Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами у місті Переяславі-Хмельницькому.doc390.5 КБ
Аналіз регуляторного впливу щодо проекту регуляторного акта «Про організацію та проведення виставково ярмаркової діяльності на території міста Переяслава-Хмельницького».doc95 КБ
регуляторного впливу.docx13.35 КБ
земельні торги.DOCX45.5 КБ
регламент ЦНАП .doc554 КБ