Законодавство


1.     З А К О Н   У К Р А Ї Н И  «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування»
 
2.     Закон України від 11 вересня 2003 року №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
 
3.     Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»
 
4.     Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 березня 2004 р. №152-р «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади»