Здійснення державної регуляторної політики


 

Звіт

«Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Переяслав-Хмельницькою міською радою у 2016 році»

 

 Упродовж 2016 року реалізація державної регуляторної політики Переяслав-Хмельницькою міською радою здійснювалась у межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України, зокрема Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі-Закон). 

Регуляторним органом у місті є Переяслав-Хмельницька  міська рада та її виконавчий комітет.

Регуляторний акт - це рішення регуляторного органу, яке спрямоване на правове регулювання господарських відносин.

Повноваження щодо контролю реалізації державної регуляторної політики міською радою покладені на постійну комісію ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, цін, тарифів, житлово-комунальних відносин, транспорту, екології, благоустрою, підтримки підприємництва та охорони культурної спадщини.

Контроль за здійсненням державної регуляторної політики в частині регуляторних актів виконавчого комітету проводять заступники міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 В місті налагоджено прозору систему планування та підготовки проектів регуляторних актів. Відповідно до вимог статті 7 Закону, затверджено рішенням міської ради  від 17.12.2015 №03-03-VII «План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів  у сфері господарської діяльності  на 2016 рік».  Даний План було оприлюднено  на сайті міської ради  в модулі «Регуляторна політика» розділу «Плани підготовки регуляторних актів» та  в газеті «Переяславська рада». До затвердженого Плану діяльності  на 2016 рік з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності рішенням  міської ради вносилися доповнення: від 28.01.2016 №05-06-VIІ, від 01.03.2016 №05-08/2-VIІ, від 31.03.2016 №05-10-VIІ, від 25.08.2016 № 02-20-VIІ.

На виконання вимог Закону та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, представників громадськості, постійно оприлюднювались проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу.

Для здійснення моніторингу результативності регуляторних актів був складений план-графік проведення повторних відстежень регуляторних актів Переяслав-Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік.                                    У   2016 році розроблено 8 регуляторних актів, з яких затверджено 6.

 

  

Стан виконання  плану підготовки  проектів регуляторних актів у сфері

господарської діяльності Переяслав-Хмельницької міської ради за  2016 рік

 

п/п

Назва проекту регуляторного акту, який входив до плану

Інформація про розробку аналізу регуляторного впливу

Інформація про оприлюднення

Інформація про здійснення відстеження результативності прийнятого регуляторного акту: оприлюднення звіту про відстеження (назва друкованого видання та №, або дата розміщення в Інтернеті)

1

Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 03 листопада 2011 року №06-15-VI «Про визначення ставок орендної плати за використання земель сільськогосподарського призначення

Відділ комунального майна управління економіки виконкому міської ради тел.5-16-88

затверджено рішенням міської ради 30.03.2016 № 06-10-VII

розміщено на сайті міста 24.02.2016

2.

Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Переяслав а-Хмельницького», затверджено рішенням міської ради

Відділ комунального майна управління економіки виконкому міської ради тел. 5-16-88

затверджено рішенням міської ради 30.03.2016 № 02-10-VII

розміщено на сайті міста 24.02.2016

3.

Про внесення змін до Порядку визначення та відшкодування Переяслав-Хмельницькій міській радів збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю, затвердженого рішенням міської ради від 22 серпня 2015 року №16-77-УІ

Юридичний відділ виконкому міської ради тел.5-13-49

затверджено рішенням міської ради 30.03.2016 № 04-10-VII

розміщено на сайті міста 24.02.2016

4.

Про затвердження положення про організацію та проведення виставково-ярмаркової діяльності на території міста Переяслава-Хмельницького

Відділ підприємництва та споживчого ринку управління економіки виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради тел.5-36-91

 

затверджено рішенням міської ради 29.09.2016 № 10-21-VІІ

розміщено на сайті міста 29.08.2016

5.

Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради

Центр надання адміністративних послуг тел. 5-15-09

затверджено рішенням міської ради 29.09.2016 № 08-21-VII

розміщено на сайті міста 29.08.2016

6.

Про затвердження Порядку розміщення реклами в місті Переяславі-Хмельницькому

Відділ містобудування, архітектури та використання земель тел. 5-25-08

 

затверджено рішенням міської ради 29.12.2016 №  24-26/2-VII

розміщено на сайті міста 28.10.2016

 

Звіт

«Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Переяслав-Хмельницькою міською радою у 2015 році»

   Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється у межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України, зокрема Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Регуляторним органом у місті є Переяслав-Хмельницька  міська рада та її виконавчий комітет.

Регуляторний акт - це рішення регуляторного органу, яке спрямоване на правове регулювання господарських відносин.

 Повноваження щодо контролю реалізації державної регуляторної політики міською радою покладені на постійну комісію ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, цін, тарифів, житлово-комунальних відносин, транспорту, екології, благоустрою, підтримки підприємництва та охорони культурної спадщини.

  Контроль за здійсненням державної регуляторної політики в частині регуляторних актів виконавчого комітету проводять заступники міського голови відповідно до розподілу обов'язків.

Впровадження регуляторної політики передбачає планування діяльності регуляторних органів на наступний календарний рік. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік був затверджений рішенням міської ради 18грудня 2014 року №10-67-VІ.  Даний План було оприлюднено  на сайті міської ради та  в газеті «Переяславська рада» (№45 від 26.12.2014). До затвердженого Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності рішенням  міської ради вносилися доповнення: від 26.02.2015 №54-71-VI, від 28.05.2015 №08-74- VI.

На виконання вимог Закону України від 11.09.2003р. №1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, представників громадськості, постійно оприлюднювались проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу.

Для здійснення моніторингу результативності регуляторних актів був складений план-графік проведення повторних відстежень регуляторних актів Переяслав-Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік.

         У   2015 році розроблено 6 регуляторних актів, з яких затверджено 4.

 

 

 

 

Стан виконання  плану підготовки  проектів регуляторних актів у сфері

господарської діяльності Переяслав-Хмельницької міської ради за  2015 рік

п/п

Назва проекту регуляторного акту, який входив до плану

Інформація про розробку аналізу регуляторного впливу

Інформація про оприлюднення

Інформація про здійснення відстеження результативності прийнятого регуляторного акту: оприлюднення звіту про відстеження (назва друкованого видання та №, або дата розміщення в Інтернеті)

 

1

2

3

4

 

 

1

„Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються

архівним відділом виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради  на договірних засадах

та у сфері використання архівних документів”, (затверджено рішенням виконкому від 31.03.2015

№66-07)

Архівний відділ виконкому міської ради

Тел.(04567) 5-27-38

АРВ розміщено на сайті міста 23.01.2015

Інформація про прийняття

розміщено на сайті міста 23.01.2015

2

«Про встановлення ставок місцевих  податків», (затверджено рішенням сесії 28.05.2015 № 04-74-VI)

Фінансове управління міської ради

Тел.(04567) 5-18-31

АРВ розміщено на сайті міста 24.01.2015

розміщено на сайті міста 24.01.2015

3

«Про встановлення тарифу
на проїзд у міському громадському
транспорті», затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.06.2015 №162-12

Відділ економіки та зовнішніх зв’язків

Тел..(04567)5-38-04

АРВ розміщено на сайті міста 29.05.2015

розміщено на сайті міста 29.05.2015

4

«Про внесення змін до «Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м.Переяславі-Хмельницькому», затвердженого рішенням міської ради від 27.08.2009 №09-32-V

(затверджено рішенням сесії міської ради від 27.08.2015 №15-77-VI)

Відділ архітектури, містобудування та використання земель

Тел. (04567)5-25-08

АРВ розміщено на сайті міста 28.07.2015

розміщено на сайті міста 28.07.2015

 

 
 
Стан виконання  плану підготовки  проектів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності Переяслав-Хмельницької міської ради за  2014 рік
п/п
Назва проекту регуляторного акту, який входив до плану
Інформація про розробку аналізу регуляторного впливу
Інформація про оприлюднення
Інформація про здійснення відстеження результативності прийнятого регуляторного акту: оприлюднення звіту про відстеження
 
 
1
2
3
4
 
1
Про встановлення тарифу на проїзд у міському транспорті
Розробник АРВ
 
Відділ економіки та зовнішніх зв’язків управління економіки
Тел..5-38-04
Затверджено рішенням виконкому від 27.05.2014 №175-11
Проект оприлюднено на офіційному сайті міста 27.03.2014
Прийняте рішення оприлюднене на офіційному сайті міста
28.05.2014
 
Базове відстеження
оприлюднене на офіційному сайті міста
27.03.2014
 
2
Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради»
Розробник АРВ
 
Центр надання адміністративних послу
Тел.5-15-09
Затверджено рішенням сесії міської ради  від 18.12.2014 №48-67 - VI
Проект оприлюднено на офіційному сайті міста 20.10.2014
Прийняте рішення оприлюднено на сайті міста 25.12.2014
 
Базове відстеження
оприлюднене на офіційному сайті міста
20.10.2014
 
 
3
Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради
Розробник АРВ
 
Центр надання адміністративних послу
Тел.5-15-09
Затверджено рішенням сесії міської ради  від 18.12.2014 №49-67 - VI
Проект прилюднено на офіційному сайті міста
20.10.2014
Прийняте рішення оприлюднено на сайті міста 25.12.2014
 
 
Базове відстеження
оприлюднене на офіційному сайті міста
20.10.2014
 

 

 

Звіт

«Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Переяслав-Хмельницькою міською радою у 2013 році»

   Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється у межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України, зокрема Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Регуляторним органом у місті є Переяслав-Хмельницька  міська рада та її виконавчий комітет.

Регуляторний акт - це рішення регуляторного органу, яке спрямоване на правове регулювання господарських відносин.

 Повноваження щодо контролю реалізації державної регуляторної політики міською радою покладені на   постійну  комісію з питань соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, екології, благоустрою та підтримки підприємництва.

 Контроль за здійсненням державної регуляторної політики в частині регуляторних актів виконавчого комітету проводять заступники міського голови відповідно до розподілу обов'язків.

Впровадження регуляторної політики передбачає планування діяльності регуляторних органів на наступний календарний рік. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету на 2013 рік був затверджений рішенням міської ради 29 листопада 2012 року №03-32-VІ.  Даний План було оприлюднено 14.12.2012р. в газеті «Переяславська рада» (№50). До затвердженого Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 24.12.2012, 04.06.2013,  04.07.2013,  28.11.2013    рішенням сесії міської ради внесені доповнення.

На виконання вимог Закону України від 11.09.2003р. №1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, представників громадськості, постійно оприлюднювались проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу.

Для здійснення моніторингу результативності регуляторних актів був складений план-графік проведення повторних відстежень регуляторних актів Переяслав-Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету на 2013 рік, який розміщено на офіційному сайті міста.

         У   2013 році розроблено 3 регуляторних акти, з яких затверджено 3.  

 ЗВІТ
Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Переяслав-Хмельницькою міською радою за 2012 рік

На виконання вимог Закону України від 11.09.2003р. №1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, представників громадськості, постійно оприлюднюються проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу.
29 листопада 2011 року затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2012 рік ( рішення №07-16-VI) та оприлюднено 9 грудня 2011 року в газеті «Переяславська Рада» (№49). До затвердженого Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік рішенням сесії міської ради внесені доповнення (09.02.2012, 28.02.2012, 26.06.2012, 14.08.2012 ).
Для здійснення систематичних відстежень результативності прийнятих регуляторних актів затверджено План-графік відстеження результативності діючих власних регуляторних актів.
У  2012 році розроблено 8 регуляторних акти, з яких затверджено 7. 
29 листопада 2012 року затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2013 рік (рішення №07-16-УІ від 29.11.2011р.) Даний План було оприлюднено 14.12.2012р. в газеті «Переяславська рада».