Інформація про діючі Програми з питань соціального захисту найбільш незахищених малозабезпечених жителів міста


  • Програма зайнятості населення міста Переяслава-Хмельницького на 2013-2017 роки.

Затверджена рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 25 квітня 2013 року № 04-39-VІ.
Мета Програми – забезпечення зайнятості населення на основі подальшого розвитку підприємництва, збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення якості та конкурентноздатності робочої сили, удосконалення системи соціального захисту і соціального страхування на випадок безробіття.