Інформація про пільги, передбачені чинним законодавством для осіб різних пільгових категорій


Призначення пільг залежатиме

від доходів

 

З 1 липня 2015 року пільги на житлово-комунальні послуги,послуги зв’язку та компенсація на тверде паливо і скраплений газ будуть надаватися окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

 Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 року № 389 «Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї». Дія даного Порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною

ознакою згідно із Законами України: «Про міліцію» (звільнені  із  служби  за  віком,  хворобою  або  вислугою  років  працівники міліції, особи начальницького складу податкової міліції,особи  рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби; діти  (до досягнення  повноліття)  працівників  міліції,  осіб  начальницького  складу податкової  міліції,  рядового  і  начальницького  складу  кримінально-виконавчої  служби, загиблих  або  померлих  у  зв’язку  з  виконанням  службових  обов’язків,  непрацездатні члени сімей, які перебували на їх утриманні),«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (особи,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  віднесені  до категорії 3; дружини  (чоловіки)  та  опікуни  (на  час  опікунства)  дітей  померлих  громадян  з числа  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  віднесених  до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; сім’ї,  які  мають  дитину-інваліда,  інвалідність  якої  пов’язана  з  наслідками Чорнобильської катастрофи),«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (учасники війни; особи, на яких поширюється чинність зазначеного Закону; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови  (вдівці)  та  батьки  померлих  осіб,  які  мають  особливі  заслуги  перед Батьківщиною, «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною), «Про освіту» (пенсіонери,  які  раніше  працювали  педагогічними  працівниками  у  сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них), Основи законодавства України про охорону здоров’я (пенсіонери,  які  раніше  працювали  медичними  і  фармацевтичними  працівниками  у сільській  місцевості  та  селищах  міського  типу  і  проживають  у  таких  населених пунктах), «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (пенсіонери,  які  раніше  працювали  у  бібліотеках  у  сільській  місцевості  та  селищах міського типу і проживають у них), «Про захист рослин» (пенсіонери,  які  працювали  у  сфері  захисту  рослин  у  сільській  місцевості  і проживають там), «Про охорону дитинства» (багатодітні сім’ї; дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей сім’ї,  в  яких  не  менше  року  проживають  троє  і  більше  дітей,  враховуючи  тих,  над якими встановлено опіку чи піклування),«Про культуру»(пенсіонери,  які  раніше  працювали  в  державних  та  комунальних  закладах культури,  закладах  освіти  сфери  культури  у  сільській  місцевості  і  селищах міського типу і проживають у них),Кодекс цивільного захисту України (батьки  та  члени  сімей  осіб  рядового  і  начальницького  складу  служби  цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; особи,  звільнені  із  служби  цивільного  захисту  за  віком,  через  хворобу  або  за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків) «Про жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни».

Всім вищезазначеним категоріям пільги автоматично припинені з 01.07.

2015 року і надаватимуться за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Наразі ця сума сягає 1710 грн. Після визначення відповідного права, пільги надаватимуться на 6 місяців з місяця звернення та з послідуючим переоформленням через пів року на наступний період.

До членів сім’ї пільговика належать особи, на яких поширюються пільги: дружина (чоловік); їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства 1 та 2 групи або інвалідами 1 групи; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним. 

До сукупного доходу сім’ї включаються нараховані: пенсія; заробітна плата; грошове забезпечення; стипендія; соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата одноразова, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата одноразова, допомоги на поховання, одноразової допомоги); доходи від підприємницької діяльності.

Для визначення права на отримання пільг, вищезазначеним пільговим категоріям необхідно, звернутися до управління соціального захисту населення  за адресою: вул.Сковороди, 62, кабінет №5, телефон для довідок 5-56-77.

При собі потрібно мати такі документи:
- довідку про склад сім’ї (форма №3) ;

- копія документа, що підтверджує право на пільги (посвідчення);

- копія паспорта пільговика та членів сім’ї, на яких поширюються пільги;

- копія ідентифікаційного номера пільговика та членів сім’ї, на яких   поширюються  пільги; 

- довідки про доходи пільговика та членів сім’ї (крім довідок про розмір    пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи про відсутність доходів за такий період, а також в управлінні заповнити декларацію про доходи сім’ї пільговика.

 - інформація про характеристику житла (де зазначено загальну і  житлову  площу;

 - інформація про житлово-комунальні послуги (особові рахунки).

Копії подаються з пред'явленням оригіналів цих документів.

 

 

 

 

ДО ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАЛЕЖАТЬ:

 • інваліди ВВв, учасники бойових дій, учасники війни, особи на яких поширюється чинність Закону « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
• особи , які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
• ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани пожежної охорони, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдови (вдівці) ветеранів ВС, ОВС, пожежної охорони та ветеранів ДССЗ;
• звільнені із служби за віком, хворобою або вислугою років, військовослужбовці Служби безпеки України, працівники міліції, особи начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальної виконавчої системи, державної пожежної охорони; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури;
• сім'я загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатні члени сімей, які перебували на їх утриманні;
• звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби ;
• реабілітовані громадяни, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами;
• жертви нацистських переслідувань ;
• громадяни які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
• судді у відставці;
• діти війни;
• громадянам відповідно абзацу першого частини четвертої статі 57 Закону України «Про освіту» та інше.
• багатодітні родини.
Установити, що до члена сім'ї пільговика при наданні пільг належать дружина (чоловік ), їхні неповнолітні діти (до 18 років ); неодружені повнолітні діти , які визнані інвалідами з дитинства І та II групи або інвалідами І групи ; особа ,яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним за умови , що інвалід війни не перебуває в шлюбі ; непрацездатні батьки ; особо яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина , що мас право на пільги та проживає разом з ним.

1) ПІЛЬГИ ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ ТА ПРИРІВНЯНИМ ДО НИХ ОСОБАМ

• 100 - процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв.м. заг. пл. житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метри на сім'ю). Площа житла, на яку нараховується 100-процентна знижка плати визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з встановленими нормами користування (споживання), незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 100 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 100-процентна відповідна знижка плати.
• 100 - процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією водопостачанням , теплопостачанням, квартплатою в межах середніх норм споживання) та для сімей, які складаються тільки з непрацездатних осіб, за користування газом знижка в подвійному розмірі середніх норм споживання (надання) на займану площу чи садибу.
• 100 - процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення;
• безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області за місцем проживання, це право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда І групи;
• позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв'язку. Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 % затверджених тарифів;
• інвалідам І та П груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують інвалідів І гр.. (не більше одного супроводжуючого), та інвалідам ІП групи — 50 % знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту; інвалідам війни та особам, які супроводжують у поїздках інвалідів І групи (не більше одного супроводжуючого), надається право користування міжміським транспортом зазначених видів у період з 1 жовтня по 15 травня з 50 % знижкою вартості проїзду без обмеження кількості поїздок.

2) ПІЛЬГИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОСОБАМ ПРИРІВНЯНИМ ДО НИХ

• 75 - процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і мас право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метри на сім'ю). Площа житла, на яку нараховується 75 - процентна знижка плати, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з встановленими нормами користування (споживання), незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 %, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75 % відповідна знижка плати;
• 75 - процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. м. опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні(будинку) і має право на знижку плати та додатково 10,5 кв.м. на сім'ю. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75 % знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);
• 75 - процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення;
• для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75 % знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);
• безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50 % знижкою;
• позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів. Абонементна плата за користуванням телефоном встановлюється у розмірі 50 % від затверджених тарифів.

3) ПІЛЬГИ УЧАСНИКАМ ВІЙНИ

• безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням – один раз у два роки, а також компенсація вартості самостійного санаторно -курортного лікування;
• 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21кв.м. загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв.м. на сім'ю). Площа житла, на яку нараховується 50-% знижка плати, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з встановленими нормами користування (споживання), незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати;
• 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими видами послуг) в межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв.м. опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв.м. на сім'ю. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв.м. на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв.м. на сім'ю);
• 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення;
• безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області за місцем проживання;
• безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50 % знижкою;
• позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення телефонів (оплата у розмірі 20% від тарифів вартості основних та 50% додаткових робіт). Абонементна плата за користуванням телефоном встановлюється у розмірі 50 % від затверджених тарифів. Порядок користування послугами та оплати за встановлення квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України.
Учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 75 процентів мінімальної пенсії за віком, іншим учасникам війни - на 50 процентів мінімальної пенсії за віком.
До 5 травня членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірі 65 грн.

4) ПІЛЬГИ ВЕТЕРАНАМ ПРАЦІ

Закон України" Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні " зокрема ст. 7 " Пільги ветеранам праці " дає право:
- користуватися при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони прикріплені за попереднім місцем роботи;
- першочергове безплатне протезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів);
- переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
- щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
- використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
- звільнення від сплати за землю та сплати земельного податку ;
- безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі ), автомобільним транспортом загального користування
( за винятком таксі ) в сільській місцевості в межах області за місцем проживання.

5) ПІЛЬГИ ВЕТЕРАНАМ ВС, ОВС, СБУ, ІНШИХ СЛУЖБ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ

Згідно з Законом України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони мають право на такі пільги:
- безоплатне користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань;
- першочергове безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
- першочергове медичне обстеження, диспансеризація та госпіталізація;
- першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безплатне забезпечення протезами і протезно-ортопедичними виробами;
- 50 % знижкою плати за користування житлом (квартирної плати ) та плати за комунальні платежі (водопостачання, газ, електропостачання, теплова енергія та інші послуги), користування квартирним телефоном ветеранами та членами їх сімей , які проживають разом з ними, в житлових будинках всіх форм власності в межах норм передбачених законодавством, або 50% знижки вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм , встановлених для продажу населення для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення;
- у разі, коли право на одну і ту саму пільгу передбачено різними нормативно - правовими актами, ця пільга надається по одному із них за вибором ветерана.

6) ПІЛЬГИ ДІТЯМ ВІЙНИ

Відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» дитиною війни вважається особа, яка народилася у період із 03 вересня 1927 року по 02 вересня 1945 року і є громадянином України.
Дітям війни надаються такі пільги:
- право на переважне залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників ;
- виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
- використання чергової відпустки в зручний для них час;
- одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
- безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області за місцем проживання;
- право на 25- відсоткову знижку при платі за користування
житлово-комунальними послугами.
До переліку послуг включені : водопостачання, включаючи постачання привізною водою для господарсько-побутових потреб; гаряче водопостачання; користування тепловою енергією; водовідведення; газопостачання, в тому числі зріджений газ, що використовується для опалення житлових приміщень; електроенергія.

7) ПІЛЬГИ ГРОМАДЯНАМ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Згідно Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” передбачені такі пільги:
1. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до Категорії 1
• Позачергове щорічне безкоштовне надання санаторно-курортних путівок або отримання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні. Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України.
• Безкоштовний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбання квитків.
• Позачергове безплатне забезпечення спецавтомобілем інвалідів у разі наявності відповідних медичних показань.
• Звільнення від сплати податків і мита всіх видів.

2. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до Категорії 2
• 50% знижка вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом.
ЩОМІСЯЧНІ КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПІЛЬГИ ГРОМАДЯНАМ, ВІДНЕСЕНИМ ДО КАТЕГОРІЇ 1 і 2:
• Плата за користування житлом (квартирна плата) ними та членами їх сім'ї в розмірі 50% квартирної плати, передбаченої чинним законодавством, обчисленої за ставками, встановленими для робітників і службовців, а також плата в розмірі 50% встановленої плати за користування комунальними послугами (водопостачання, газ, електропостачання, теплова енергія та інші послуги) і телефоном.
• Зазначеним особам компенсується 50 відсотків вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними Міністерством охорони здоров’я України.
• Зазначеним особам компенсується 25 відсотків вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановлюваними Міністерством охорони здоров'я України.
• Використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком на 16 календарних днів.

8) ПІЛЬГИ БАГАТОДІТНИМ СІМ'ЯМ

З 1 січня 2010 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», яким до Закону України “Про охорону дитинства” внесено зміни, згідно з якими багатодітним сім'ям надаються пільги:
• 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, водопостачання, електрозабезпечення, тощо) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством;
• 50 -відсоткова знижка на оплату житла (квартплата) в рамках норм, передбачених діючим законодавством (21кв. м. загальної площі на кожного члена багатодітної сім'ї , який постійно проживає в житловому приміщенні, та додатково 10,5 кв.м. на сім'ю);
• 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в меж¬ах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;
• позачергове встановлення квартирних телефонів. абонентна пла¬та за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.
Жінці, яка має 2-х і більше дітей у віці до 15 років або дитину інваліда, а також батькові, який виховує дитину без матері (в тому числі під час тривалого перебування матері в лікарняному закладі), і особам, які взяли дитину під опіку, крім основної щорічної відпустки, надається додаткова оплачувана відпустка згідно нового закону тривалістю 10 днів (було 7 днів). За наявності кількох підстав (наприклад , жінка виховує трьох дітей , один з яких інвалід) додаткова відпустка складає згідно нового закону 17 календарних днів (було 14 календарних днів).
Дітям з багатодітних сімей надаватимуться такі пільги:
• безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі в межах районів, в межах областей та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
• діти від 6 років мають право на безкоштовний проїзд за своїм посвідченням.


9) ПЕРЕЛІК КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА БЕЗКОШТОВНИЙ ПРОЇЗД В МІСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

1. Ветерани ВВв ( інваліди 1,2,3 груп та особа, яка супроводжує інваліда 1 групи; учасник б/дій; учасник ВВв; сім"ї загиблих ( померлих ) ветеранів війни, вдови ВВв);
2. Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойовик дій чи проходження військової служби, батьки загиблих військовослужбовців, військовослужбовці строкової служби;
3. І категорія ЧАЕС , учасники ліквідації ЧАЕС ( крім серії " Б ");
4. Ветерани праці;
5. Пенсіонери за віком ;
6. Жертви політичних репресій;
7. Особи , які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
8. Народні депутати України ;
9. Діти :
• одна дитина до 7 років , яку провозить пасажир , без зайняття місця;
• діти - сироти та діти , що виховуються в інтернатах .
Примітка: право на проїзд мають громадяни при пред'явленні посвідчень.