КЕРІВНИЦТВО МІСЬКОЇ РАДИ


Міський голова міста Переяслава-Хмельницького 
Костін Тарас Вікторович
 
Основні завдання та обовязки міського голови
Міський голова, відповідно до вимог Конституції України, законів України, є головною посадовою особою територіальної громади міста, очолює міську раду та її виконавчий комітет.
Призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності міста ( крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, керівників засобів масової інформації, засновником яких є міська рада. 
Очолює роботу з розроблення та реалізації проектів міського бюджету та програм соціально-економічного розвитку міста, подає їх на розгляд міській раді, організовує їх виконання, вирішує в установленому порядку питання щодо використання коштів міського бюджету.
Забезпечує здійснення в місті державної кадрової політики.
Здійснює загальне керівництво мобілізаційною роботою та цивільною обороною міста.
Організовує роботу щодо виконання повноважень, делегованих міською радою виконавчому комітету.
Пропонує до затвердження консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, комісії, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.
Вносить подання голові облдержадміністрації щодо нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками та почесними званнями України жителів міста.
Затверджує плани роботи міськвиконкому.
Координує підготовку та виконання планів роботи міської ради та її виконкому.
У межах повноважень та відповідно до законодавства України видає розпорядження.
Виступає розпорядником коштів міського бюджету.
Представляє міську раду у відносинах з іншими державними органами місцевого самоврядування, організаціями, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, підприємствами, установами, громадськими та іншими особами як в Україні,  так і за її межами.
Координує і контролює діяльність усіх структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міста та інших територіальних підрозділів в межах чинного законодавства.

 

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
 
Карнаух Григорій Миколайович 
 
 
Основні завдання та обовязки першого заступника міського голови
Відповідає за вирішення питань житлово-комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища, земельних відносин, правоохоронної, оборонної та мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій.
Організовує роботу з розроблення та реалізації:
 • заходів щодо забезпечення народного господарства, об’єктів соціально-культурного призначення та населення електроенергією, природним газом, контролює стан розрахунків за них:
 • заходів щодо забезпечення населення, підприємств, установ, організацій твердим паливом, забезпечує здійснення на території міста державного архітектурно-будівельного контролю, а також за додержанням будівельних норм і стандартів, відповідно до чинного законодавства;
 •  програм перспективних планів і прогнозів з екологічних питань, пропозицій до регіональних програм охорони навколишнього природного середовища;
 • пропозицій щодо встановлення для підприємств, установ та організацій лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;
 • заходів з цивільної оборони, мобілізаційної підготовки, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • заходів щодо охорони громадської безпеки та порядку, боротьби зі злочинністю;
 • заходів щодо виконання Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативних документів з питань земельних відносин  (в межах повноважень);
 • Координує роботу щодо газо-та енергозбереження міста;
 • координує роботу щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимові періоди.
Вживає заходів до відшкодування підприємствами, установами, організаціями і громадянами збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
Забезпечує інформування територіальної громади про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також заходи, що вживаються до його поліпшення.
Вносить пропозиції міському голові щодо оголошення у разі: стихійного лиха, аварій, катастроф, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації.
Забезпечує передбачені законодавством заходи, пов’язані із підтриманням норм громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я, збереженням матеріальних цінностей, залученням до цих робіт підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності.
Координує діяльність органів виконавчої влади у взаємодії з:
 • відділом Держкомзему у місті Переяславі-Хмельницькому в Київській області;
 • правоохоронними органами.
Координує та контролює діяльність:
 • житлово-комунальних служб міста;
 • відділу будівництва міської ради;
 • відділу архітектури та містобудування міської ради;
 • відділу з надзвичайних ситуацій міської ради.

 

 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради(економічного напрямку)
 
 
Основні завдання та обовязки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради(економічного напрямку)
Відповідає за реалізацію повноважень виконавчих органів міського самоврядування у галузях соціально-економічного розвитку, планування та обліку, забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку міста, зайнятості населення, здійснення державної політики у сфері сприяння розвитку підприємництва, виробництва товарів народного споживання, поповнення державного та місцевого бюджетів, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, дотримання податкового законодавства приватизації та роздержавлення, торгівлі та побутового обслуговування, функціонування дозвільної системи.
Організовує роботу з розроблення та реалізації:
 • програм, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного розвитку міста;
 • проекту міського бюджету;
 • заходів щодо розвитку економічних реформ, виконання Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативних документів з питань державної економічної політики;
 • напрямів структурно-інвестиційної політики, визначення пріоритетів соціально-економічного розвитку, регіональних науково-технічних програм;
 • програм розвитку конкуренції, ринкової інфраструктури та впровадження організаційно-економічного механізму ринкових перетворень, демонополізації заходів щодо розвитку підприємництва;
 • перспективних та поточних територіальних програм зайнятості населення та використання трудових ресурсів;
 • заходів щодо розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків, виробничої кооперації різних галузей;
 • балансів фінансових і трудових ресурсів, грошових доходів і витрат населення, місцевих будівельних матеріалів, палива, газу, електроенергії тощо;
 • пропозицій щодо встановлення відповідно до законодавства цін і тарифів за виконання робіт та надання послуг;
 • структури управління господарським комплексом, програм розвитку бази будіндустрії і місцевих будівельних матеріалів.
Контролює хід приватизації житла, функціонування дозвільної системи.
Координує та контролює діяльність відділів, управлінь, інших підрозділів міської ради:
 • управління економіки та євроінтеграції міської ради;
 • фінансове управління міської ради (в межах доручень міського голови).

Координує діяльність виконавчих органів міської ради у взаємодії з:

 • Переяслав-Хмельницьким міськрайонним центром зайнятості населення;
 • управлінням статистики у Переяслав-Хмельницькому районі;
 • Переяслав-Хмельницьким управлінням Державного казначейства (в межах доручень міського голови);
 • інспекцією контролю за цінами;
 • державною податковою інспекцією (в межах доручень міського голови);
 • контрольно-ревізійним відділом в місті Переяславі-Хмельницькому та Переяслав-Хмельницькому районі (в межах доручень міського голови).

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради(соціально-гуманітарного напрямку)
Губенко Валентина Валеріївна
 
Народилася в с. Завадівка Володарського району Київської області. З 1972 року проживає у місті Переяславі-Хмельницькому. Навчалася в міській середній школі № 2, в Білоцерківському педагогічному училищі..
Має вищу освіту, закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за фахом вчителя початкових класів, методика викладання.
Працювала на посаді вожатого дитячого колективу в середній школі № 2 міста Переяслава-Хмельницького; вчителя початкових класів в цьому ж навчальному закладі, з жовтня 1998 року - на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи.
Стаж державної служби 9 років. До призначення на посаду заступника міського голови працювала на посаді директора міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Переяслав –Хмельницької міської ради.
Одружена, має сина.
 
Основні завдання та обовязки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради(соціально-гуманітарного напрямку)
Відповідає за реалізацію  соціально-гуманітарної політики в галузях науки, освіти, культури та туризму, фізкультури і спорту,  сім’ї, дітей та  молоді, охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення міста, захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Організовує роботу з розроблення і реалізації:
 • заходів щодо реалізації соціальної політики;
 • пропозицій до програм, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного розвитку міста у частині, що стосується соціального захисту населення, науки, освіти, культури та туризму, фізкультури і спорту, сім’ї, дітей та молоді, охорони здоров’я;
 • перспектив збереження та розвитку мережі закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, фізкультури і спорту, туризму;
 • комплексних програм поліпшення обслуговування соціально не захищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування;
 • програм, перспективних планів  і заходів щодо соціального захисту населення, постраждалого від наслідків аварії на ЧАЕС;
 • перспективних та поточних програм соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;
 • заходів щодо дотримання та впровадження законодавчих та  нормативних актів  з питань охорони праці, захисту дітей.
Координує роботу закладів науки, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, фізкультури і спорту, туризму. Забезпечує виконання в місті програм  щодо обов’язковості  повної загальної середньої освіти.
Організовує роботу медичних закладів щодо надання допомоги населення, наданню в межах повноважень встановлених пільг і допомог, поліпшення умов життя багатодітних сімей.
Забезпечує реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту незахищених громадян.
Сприяє  вирішенню питань щодо матеріально-побутового обслуговування, санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці;
забезпечує в установленому порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги;
організовує проведення згідно з законом оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.
Забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць.
Координує заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.
Організовує роботу щодо розподілу гуманітарної допомоги в місті.
Координує діяльність органів з гуманітарних та соціальних питань.
Координує та контролює діяльність:
 • управління праці та соціального захисту населення міської ради;
 • відділу освіти міської ради;
 • відділу у справах сім’ї та молоді міської ради;
 • служби у справах дітей міської ради;
 • відділу культури і туризму міської ради;
 • комітету з питань фізкультури та спорту міської ради;
 • міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради.

                                                                              Секретар міської ради

                                                                            Бочарін Петро Петрович

 Основні завдання та обовязки секретаря міської ради
Крім загальних функціональних повноважень, визначених ст.50 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, забезпечує:
 • здійснення в місті державної політики,  розвитку системи управління, вдосконалення організаційних структур в органах місцевого самоврядування;
 • дотримання вимог Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконання документів, що регламентують роботу міської ради;
 • підготовку перспективних та поточних  планів роботи ради;
 • взаємодію між виконавчими органами міської ради та громадсько-політичними організаціями;
 • виконання законодавства щодо національних меншин і міграцій, свобод світогляду і віросповідання;
 • сприяння діяльності громадських, релігійних організацій, благодійних фондів.
Координує питання внутрішньої політики
забезпечення взаємодії між виконавчими органами міської ради та громадсько-політичними організаціями, міжнаціональних відносин, релігій, громадського порядку та еміграційної служби.
Координує взаємодію міської ради та виконкому із засобами масової  інформації.
Контролює забезпечення відповідності актів органів місцевого самоврядування положенням Конституції України, законам України, іншим законодавчим актам.
Координує та контролює :
 • діяльність постійних комісій міської ради;
 • процес взаємодії з асоціацією міст України;
 • координує роботу з відзначення в місті державних свят та заходів, визначних дат;
 • взаємодію із засобами масової інформації.
Координує діяльність політичних партій та рухів у місті.

 

Керуюча справами виконкому
Гринець Валентина Іванівна
 
Основні завдання та обовязки керуючої справами виконкому
Вирішує питання організаційного, правового, кадрового забезпечення діяльності виконавчих органів ради, питання служби в органах місцевого самоврядування, організації роботи апарату виконкому, формування в установленому порядку структури і чисельності виконавчих органів міської ради, штатного розкладу апарату,  управління архівною справою, організації матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів
Крім загальних функціональних повноважень, організовує роботу з розроблення та реалізації заходів щодо:
 • вдосконалення системи управління у виконавчих органах міської ради;
 • дотримання вимог Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”; документів, що регламентують роботу виконавчого комітету;
 • структури виконавчих органів міської ради, пропозицій щодо чисельності працівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів міської ради, штатного розкладу апарату;
 • планів підготовки та перепідготовки кадрів; забезпечує підготовку та випуск актів виконкому;
 • щоквартальних, щомісячних  та щотижневих  планів роботи виконавчих органів ради.
Вносить міському голові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади начальників відділів, інших структурних підрозділів міської ради в межах компетенції;
організовує роботу щодо забезпечення відповідності актів виконкому положенням Конституції України, Законам України, іншим законодавчим актам;
забезпечує формування кадрового резерву;
управління архівною справою, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради.
Координує роботу щодо розгляду звернень громадян, перевірки стану їх розгляду відповідно до законодавства в управліннях, відділах та підприємствах, в установах, організаціях;
відзначення в місті свят та заходів, професійних свят, визначних дат.
Контролює  виконання рішень міськвиконкому, організацію роботи Державного реєстру виборців.
Координує та контролює діяльність:
 • загального відділу міської ради;
 • організаційного відділу міської ради;
 • архівного відділу міської ради;
 • фінансово-господарського відділу міської ради;
 • відділу державного реєстру виборців міської ради.