Про внесення змін до рішення від 22.12.2008 р. № 04-26-V «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб з 2009 року»


14-09-VІ

 Про внесення змін до рішення від 22.12.2008 р. № 04-26-V «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб з 2009 року»

 

14-09-VІ

 

 

Згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженим Наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375 і введеним в дію з 01.04.2006 р., керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи звернення суб’єктів підприємницької діяльності, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Доповнити Додаток 1 до рішення від 22.12.2008 р. № 04-26-V «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб з 2009 року» внесенням ставки єдиного податку для фізичних осіб:

 

код

Вид економічної діяльності

 

ставка

72.30.0

Оброблення даних

1

200

 

2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку.

 

 

Міський голова                                                                            О.Г. Шкіра