Про внесення змін до регламенту Переяслав-Хмельницької міської ради


05-12-VI

Про внесення змін до регламенту Переяслав-Хмельницької міської ради

05-12-VI 

Відповідно до пункту 1 частини 1  статті 26 та частини 13 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до регламенту Переяслав-Хмельницької міської ради такі зміни:

                  Абзац 4 статті 4 доповнити словами такого змісту: «В разі отримання від учасника пленарного засідання сесії письмового повідомлення про намір використовувати фото, кіно- та відеотехніку, секретар ради повідомляє про це головуючого та голову регламентної комісії не пізніше, ніж за день до сесії. Заявку на використання фото-, кіно- та відеотехніки подає депутат міської ради».

                  Абзац 5 статті 4 викласти у такій редакції: «Відкритість та гласність роботи міської ради забезпечується завчасним оприлюдненням проектів рішень ради з метою їх громадського обговорення та внесення пропозицій».

                  Пункт 12.2 статті 12 викласти у такій редакції: «Розпорядження міського голови про скликання чергової сесії ради секретар міської ради доводить до відома депутатів і населення не пізніше як за 20 робочих днів до дня проведення сесії. Інформація про час і місце проведення сесії, а також питання, які передбачається внести на розгляд пленарного засідання ради, оприлюднюється на веб-сайті (http://rada.phm.org.ua) та можуть оголошуватись через місцеві засоби масової інформації».

                  Пункт 19.2 статті 19 викласти у такій редакції: «Проект порядку денного чергової сесії формується міським головою на підставі плану роботи ради, пропозицій постійних комісій, депутатських фракцій (груп), окремих депутатів, виконкому ради, загальних зборів громадян. Пропозиції вносяться не пізніше як за 25 робочих днів до дня проведення сесії».

                  Статтю 22 доповнити пунктом 22.19 такого змісту: «Рішення міської ради підлягають оприлюдненню на веб-сайті (http://rada.phm.org.ua) в термін не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постіну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської етики, контролю за виконанням рішень сесій, співпраці з органами самоорганізації населення.

 

Міський голова                                                                           О.Г.Шкіра