Про архітектурно - містобудівну раду при відділі містобудування, архітектури та використання земель Переяслав-Хмельницької міської ради


24/п-11

ПРОЕКТ

ПЕРЕЯСЛАВ - ХМЕЛЬНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ

 

від  26 травня 2011  р.                                          № 24/п-11

 

                                        м.  Переяслав - Хмельницький

 

Про  архітектурно - містобудівну  раду при  відділі  містобудування,  архітектури та використання земель Переяслав-Хмельницької міської ради

 

       Відповідно  до  Законів  України  «Про  архітектурну  діяльність», «Про

місцеве  самоврядування  в  Україні», наказу  Міністерства  регіонального  розвитку  та  будівництва  України  № 15  від  14.05.2007  «Про  затвердження  Типового  положення  про  архітектурно - містобудівні  ради  при  спеціально  уповноважених  місцевих  органах  містобудування  та  архітектури», зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  31.05 2007  за  №564/13831, на підставі «Змін до типового положення  про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених органах містобудування та архітектури» затверджених наказом МІнрегіонбуду від 14.04.2007 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №296/14987 та у зв’язку з кадровими змінами  виконком  міської  ради

 

                  вирішив:

 

           1. Затвердити новий склад архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування, архітектури та використання земель Переяслав-Хмельницької міської ради (додаток 1).

           2. Визнати таким, що втратив чинність додаток 2 до рішення виконкому міської ради №18-02 від 17.01.2011.

           4.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  першого заступника  міського  голови  Бурдоноса  В. В.

 

 Міський  голова                                                О. Г. Шкіра

 

 

 

                                                                                          Додаток 1

                                                                            до  проекту рішення  міськвиконкому

                                                                         від 26.05.2011№ 24/п-11

 

 

СКЛАД

 

архітектурно - містобудівної  ради

при  відділі  містобудування  та  архітектури

Переяслав-Хмельницького  виконкому

 

Хорошун                                      - начальник  відділу містобудування, архітек-

Олександр  Васильович                тури та використання земель, головний ар-

                                                        хітектор міста - голова  ради

 

Пурденко                                  - заступник  головного  архітектора  відділу

Петро Львович                           містобудування, архітектури та використання

                                                     земель, заступник  голови  ради – секретар ради

 

Члени  ради

 

Бурдонос                                        - перший  заступник  міського  голови

Володимир  Васильович

 

Бриль                                              - головний  районний  санітарний  лікар

Іван  Петрович                                 району  (за  згодою )

 

Бабюк                                             - інженер  архітектор  ГПВАПБ

Євгеній  Олександрович                  м. Переяслав  Хм. (за  згодою )

 

Дикий                                             - секретар  міської  ради

Олексій  Степанович

 

Карнаух                                          - головний  державний  інспектор  Інспекції

Григорій  Миколайович                  державного  архітектурно – будівельного

                                                           контролю  у  Київської  області  (за  згодою)

 

Лебідь                                             - начальник  юридичного  відділу

Наталія  Федорівна                          міської  ради

                                                                        

Лисенко                                          - начальник  ВзПНПД  Переяслав –Хм.

Сергій  Олегович                             РВ  МНС  України  в  Київській  області

                                                           майор  служби  цивільного  захист

                                                           ( за  згодою )

 

Шамардак                                          - інспектор по охороні та використанню  

Дмитро Валерійович                          земель відділу  Держкомзему

                                                            в  м. Переяслав - Хмельницький

 

Приходько                                       - начальник  державної  екологічної  служби

Василь  Васильович                          у  м. Переяслав – Хмельницький 

                                                            (за  згодою)

 

Саверський                                       - начальник  відділу  капітального

Вадим  Валентинович                        будівництва та  житлово – комунального 

                                                             господарства

 

Тетеря                                               - завідуючий  відділом  музею

Дмитро  Адольфович                        трипільської  культури  НІЕЗ  «Переяслав»

                                                            (за  згодою )

 

Хоменко                                            - головний  архітектор  проектів

Микола  Михайлович                        ПП  « ПЕРЕЯСЛАВПРОЕКТ » (за згодою)

 

Андрієнко                                         - директор

Микола Михайлович                         ПП «ПЕРЕЯСЛАВПРОЕКТ» (за згодою)

 

 Керуюча  справами  виконкому                                                  Т. Д. Швидка