Інформація про Комісію по розгляду скарг


 Відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та на виконання постанови правління Пенсійного фонду України від 24.12.2009 № 28-7 "Про удосконалення порядку розгляду скарг громадян на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенійного забезпечення, наказом Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області від 04 липня 2012 року № 113 утворено комісію з питань розгляду скарг громадян на рішення органів Фонду області щодо пенсійного забезпечення.

Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.
 
Основними завданнями Комісії є:
 
розгляд скарг громадян, поданих відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та Порядку розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 12.10.2007 № 18-6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2007 за № 1241\14508, на рішення головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
 
внесення рекомендацій Голові правління Пенсійного фонду України або іншій особі, яка уповноважена приймати рішення за результатами розгляду скарги .
 
За бажанням особи скарга може бути розглянута Комісією з питань розгляду скарг громадян на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення, утвореною при Пенсійному фонді України або при регіональних органах Пенсійного фонду України.
 
На засіданні Комісії приймається одне з таких рішень:
 
рекомендувати задовольнити скаргу;
 
рекомендувати відмовити у задоволенні скарги;
 
рекомендувати привести матеріали пенсійної справи особи у відповідність до норм чинного законодавства у разі виявлення помилок в обчисленні пенсії, про які не зазначено в скарзі.
 
Комісія знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославська,40