Максим Мельничук взяв участь в обговоренні проблематики розвитку освіти


На базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди відбулося засідання круглого столу на тему: «Освіта України у ХХІ столітті: соціально-гуманітарні виклики і пріоритети розвитку на Київщині». На запрошення керівництва навчального закладу на подію завітав і голова Київської обласної державної адміністрації, доктор біологічних наук, професор, дійсний член Національної академії аграрних наук України Максим Мельничук. Також участь у робочій зустрічі взяли Президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний член Національної академії наук України Василь Кремень, ректор Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Григорія Сковороди, доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України Віктор Коцур, представники депутатського корпусу та інші запрошені гості.
Президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний член Національної академії наук України Василь Кремень висловив своє бачення подальшого розвитку науки.
«Ми повинні працювати над зміною методики в освіті. Людина у сучасному світі отримує потужне інформаційно-комунікаційне середовище. Основною запорукою успіху людини – це формування її як самодостатньої та розвинутої особистості», - зазначив Василь Кремень.
Під час вступного слова голова Київської облдержадміністрації відзначив важливість проведення такого типу заходів на освітню тематику. Адже обмін знаннями, обговорення можливостей для запровадження новацій в науці дають змогу фахівцям галузі вибудувати чітку стратегію подальшої роботи.
«Наука та освіта на сьогоднішні день потерпає від певних фінансових проблем, але організація зустрічей, конференцій та круглих столів присвячені питанням освіти і науки являються для нас знаковими. Надзвичайно важливо у розвитку цієї галузі приділити увагу тематиці виховання молоді та підростаючого покоління. Зокрема, важливими на часі є і зміна технологій освітянських традицій у напрямку модернізації», - переконаний Максим Мельничук.


На даний час у структурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди функціонують 7 факультетів: історичний, педагогіки і психології, педагогічний, природничо-технологічний, філологічний, фінансово-гуманітарний, фізичного виховання. Також діє відділення післядипломної освіти. В цілому у складі університету
працює 30 кафедр. Підготовка фахівців проводиться за ступенями вищої освіти:
- за 23 напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня (надалі о.к.р.) та освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів;
- за 22 спеціальностями о.к.р. «спеціаліст»;
- за 23 спеціальностями освітньо-професійних програм магістрів;
- за 14 спеціальностями підготовки доктора філософії.
Чисельність студентів та слухачів усіх форм навчання становить
5459 осіб, в т.ч. денної форми навчання 3261 особа, заочної форми навчання 1924 особи та слухачів – 274 особи.
Загальна чисельність науково-педагогічних працівників університету – 373 особи. Із них: докторів наук, професорів – 40 осіб, кандидатів наук, доцентів – 206 осіб, разом науковців та працівників із вченими званнями і науковими ступенями – 246 осіб.