Набуття страхового стажу членами фермерських і сільських господарств


Органи Пенсійного фонду постійно і наполегливо шукають шляхи наповнення бюджету, ведуть роз’яснювальну роботу серед працездатного незайнятого населення щодо залучення до загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Наповнення бюджету Пенсійного фонду дасть змогу повністю і своєчасно виплачувати пенсії, підвищувати їх розміри, забезпечувати дотримання соціальних гарантій держави, про які було наголошено у виступі Президента України В.Ф. Януковича на засіданні Кабінету Міністрів України «Нові соціальні ініціативи, нова якість державної соціальної політики».
Одним із джерел наповнення бюджету Фонду є залучення до добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування членів фермерських і селянських господарств. Для набуття необхідного страхового стажу для призначення пенсії членам фермерських та особистих селянських господарств необхідно подати до управління Пенсійного фонду такі документи:
- заяву про добровільну участь;
- документ , що підтверджує членство в такому господарстві;
копії документів:
-довідки про присвоєння ідентифікаційного номера,
-трудової книжки (за наявністю)
-документа, що посвідчує особу.
З особою, що подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, після перевірки викладених у заяві відомостей орган Пенсійного фонду не пізніше як через 30 календарних днів укладає договір про добровільну участь. Щомісяця до 20 числа сплачується єдиний внесок у розмірі, який визначено у договорі. Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном 5-45-60.


Л.Максимець – начальник відділу обліку надходження платежів.