Про розгляд заяви ТОВ „Аврокс” про дозвіл на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна


13п-01
Проект
 ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 03 січня 2012 року          №13п-01
м. Переяслав-Хмельницький

 Про розгляд заяви ТОВ „Аврокс” про дозвіл на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна

Розглянувши звернення генерального директора ТОВ „Аврокс” Аврамича Бориса Анатолійовича про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень майна, що знаходиться за адресою: вул. Паризької Комуни,122, переданого ТОВ „Аврокс” в оренду на підставі договору № 327 від 01.09.2010 р., подані ним документи, попередження ВАТ „Київоблгаз” від 05.10.2011 року про необхідність усунення порушень „Правил безпеки систем газопостачання України” , опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх проведення, відповідно до Порядку надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна, затвердженого рішенням виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.03.2007 року № 109-03, керуючись п. 1 ч. а) ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл ТОВ „Аврокс” на проведення невід’ємних поліпшень орендованого приміщення по вул. Паризької Комуни, 122, а саме: встановлення сигналізації загазованості, пожежної і охоронної сигналізації.
2. До початку проведення робіт ТОВ „Аврокс” погодити з балансоутримувачем орендованого майна та відділом капітального будівництва та житлово-комунального господарства міської ради проектно-кошторисну документацію з проведення невід’ємних поліпшень.
3.Переяслав-Хмельницькій житлово-експлуатаційній конторі, балансоутримувачу вказаного майна, протягом одного календарного місяця після отримання інформації про завершення виконання робіт щодо поліпшення збільшити балансову вартість нерухомого майна комунальної власності на суму вкладених орендарем коштів на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта нерухомості на підставі акту приймання-передачі невід’ємних поліпшень та фінансових документів, що засвідчують вартість їх проведення.
4.Переяслав-Хмельницькій житлово-експлуатаційній конторі, балансоутримувачу орендованого майна укласти додаткову угоду до договору оренди № 327 від 01.09.2010 р. з ТОВ „Аврокс”, в якій передбачити компенсацію вартості невід’ємних поліпшень.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Бурдоноса Володимира Васильовича.

 
Міський голова                                                              О.Г. Шкіра