УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ВИПЛАТИ ПЕНСІЇ ОСОБІ, ЯКА УКЛАЛА КОНТРАКТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ


Пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ проводиться відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 09.04.1992 № 2262-ХІІ (далі - Закон).
Відповідно до статті 2 Закону військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсії за цим Законом, пенсії відповідно до цього Закону призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби.
Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Державної спеціальної служби транспорту, служби в Національній поліції, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України, виплата пенсій на час їх служби припиняється.
Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту, виплата пенсій на час такої служби не припиняється.
З урахуванням викладеного, якщо підписаний контракт або наказ про прийняття на військову службу буде із зазначенням відповідних умов, що визначені у Законі, виплата пенсії не припиняється.