Порядок стягнення аліментів та відповідальність за ухиляння від сплати аліментів


Згідно Сімейного кодексу України передбачено можливість визначення розміру аліментів як у частці від заробітку /доходу/ так і в твердій грошовій сумі. Однак, згідно ч. 2 ст. 182 Сімейного Кодексу України розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для своєчасного отримання аліментів стягувачу необхідно пред'явити виконавчий лист про стягнення аліментів, виданий на підставі рішення суду у відділ державної виконавчої служби міста (району), на території якого проживає або отримує доходи боржник.Відповідно до вимог ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документу (тобто виконавчого листа, виданого судом на підставі відповідного рішення) і заяви стягувача або його представника про примусове виконання рішення. При цьому повноваження представника мають бути підтверджені відповідними документами. До виконання рішення про стягнення аліментів державний виконавець приступає негайно при отриманні виконавчого документу. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 74 Закони України "Про виконавче провадження" державний виконавець у разі отримання виконавчого документу та при наявності боргу по аліментах, зобов'язаний розрахувати розмір заборгованості по аліментах і повідомити про наявність боргу стягувача і боржника. Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за три роки (за заявою стягувача), що передували пред’явленню виконавчого листа до виконання. Якщо за виконавчим листом, пред’явленим до виконання, аліменти не стягувались у зв’язку з розшуком платника аліментів або у зв’язку із перебуванням його за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час.
У разі неможливості стягнення аліментів із заробітної плати чи інших доходів боржника протягом трьох місяців підряд, якщо боржник ніде не працює та не отримує доходів, стягнення звертається на майно боржника, шляхом опису та арешту майна та передачі його на реалізацію торгівельним організаціям. Згідно ч. 3 ст. 195 СК України якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості і не працює на час визначення її розміру, вона обчислюється виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості. В такому випадку державний виконавець керується даними органу статистики в районі (місті), звідки отримує інформацію про середню заробітну плату по даній місцевості. Однак, не завжди можливо звернути стягнення на нерухоме майно, що належить боржнику – в силу ч. 7 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі, якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється.
В разі, якщо боржник виїжджає на місце постійного проживання до країн, з якими Україна не має договору про надання правової допомоги, стягнення аліментів провадиться на час виїзду за рішенням суду за весь період до досягнення дитиною повноліття. З осіб, які працюють за кордоном, стягнення аліментів проводиться в порядку та розмірах, передбачених законом.
Платник аліментів повинен повідомляти державного виконавця про зміну місця роботи чи проживання, а також про інші доходи. Але, як передбачено ЗУ «Про виконавче провадження» стягувач вправі зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи місце отримання ним інших доходів, місцезнаходження його майна тощо). За наявності спору питання про розмір заборгованості по аліментах за заявою заінтересованої особи вирішується судом у порядку встановленому законом. Державний виконавець повинен вжити всіх передбачених законом примусових заходів для сплати боржником аліментів та заборгованості по них. Зокрема, у разі злісного ухилення боржника від сплати аліментів встановлених рішенням суду, а саме коли у боржника наявна заборгованість за шість місяців, передбачена кримінальна відповідальність по ст. 164 Кримінального Кодексу України. Результатом порушеної кримінальної справи може бути позбавлення волі строком до одного року або виправні роботи на той самий строк. Якщо вжитими державним виконавцем заходами місце проживання та місце роботи боржника не будуть встановлені, то державний виконавець зобов’язаний порушити перед судом питання про розшук боржника через органи внутрішніх справ на підставі ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження». Одним із заходів є обмеження боржника у праві виїзду за межі України та вилучення закордонного паспорта, до погашення ним заборгованості. Керуючись ст. 190 Сімейного Кодексу України, з дозволу органів опіки та піклування той з батьків, з ким проживає дитина, і той з них, який проживає окремо від дитини, можуть укласти договір про припинення права на аліменти на дитину, у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно /житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо/. Набувачем права власності є сама дитина /від 14 років/, а також, на це майно не може бути звернуто стягнення.
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ