Про створення робочої групи з питань надання практичної допомоги в частині матеріально-технічного забезпечення міської виборчої комісії та охорони громадського порядку на території міста Переяслава-Хмельницького у період підготовки та проведення місцевих


ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 вересня 2015 року                 № 105/7-10
м. Переяслав-Хмельницький

Про створення робочої групи
з питань надання практичної допомоги в частині матеріально-технічного забезпечення міської виборчої комісії та охорони громадського порядку на території міста Переяслава-Хмельницького у період підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 року

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеві вибори», Закону України «Про Державний реєстр виборців», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою належної організації проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 року:

1 Утворити робочу групу з питань надання практичної допомоги в частині матеріально-технічного забезпечення міської виборчої комісії та охорони громадського порядку на території міста Переяслава-Хмельницького у період підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 року, затвердити її персональний склад згідно з додатком.

2. Вжити заходів для створення належних умов для здійснення міською виборчою комісією її повноважень, зокрема, шляхом забезпечення необхідним приміщенням, обладнанням, інвентарем, транспортними засобами і засобами зв'язку, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством.

3. Забезпечити створення для всіх суб'єктів виборчого процесу рівних умов участі у виборах, дотримання об’єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності при поширенні інформації про вибори.

4. Відділу Державного реєстру виборців, організаційному відділу та відділу інформації виконкому міської ради забезпечити співпрацю з міською виборчою комісією відповідно до покладених на них завдань.
5. Відділу інформації забезпечити оприлюднення цього розпорядження у відповідності до чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покладається на секретаря ради Бочаріна П.П.


 

 

 


 

 

 
Міський голова                                                              Т.В. Костін
105/7-10