ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ


1. З 1 травня 2016 року набув чинності Закон України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі – Закон № 889-VIII), яким визначено право на пенсійне забезпечення державних службовців відповідно до статті 37 Закону України “Про державну службу” № 3723-ХІІ від 16.12.1993 року (далі – Закон № 3723-ХІІ).
Порядок призначення таких пенсій затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 року № 622 “Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб” (далі - Постанова), яка застосовується, починаючи з 1 травня 2016 року.
Згідно з пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889-VIII втратив чинність Закон № 3723, крім статті 37, що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 і 12 цього розділу.
Пунктами 10 та 12 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889-VIII передбачено право державних службовців на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723-ХІІ.
Пенсії відповідно до Закону № 889-VIII у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців (стаття 37 Закону № 3723-ХІІ) призначаються особам, які:


1. досягли пенсійного віку;
2. мають страховий стаж: чоловіки – 35 років, жінки – 30 років;
3. не призначали пенсію відповідно до Закону № 3723-ХІІ;
4. на день набрання чинності Законом № 889-VIII займають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону № 3723-ХІІ та актами Кабінету Міністрів України,
або
на день набрання чинності Законом № 889-VIII мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону № 3723-12 та актами Кабінету Міністрів України не- залежно від факту роботи на державній службі станом на 1 травня 2016 року.
Довідково, статтею 25 Закону № 3723-ХІІ визначено сім категорій посад державних службовців, в залежності від яких, встановлювались ранги державних службовців.
При визначенні права особи на призначення пенсії за Законом № 889-VIII слід за записами трудової книжки (в необхідних випадках із долученням інших документів), встановлювати відповідність займаної особою посади, посадам, визначеним в статті 25 Закону № 3723-ХІІ.
Основним критерієм, який визначає підстави для зарахування того чи іншого періоду роботи особи на посаді державного службовця до стажу, який дає право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723-ХІІ, є встановлення за займаною посадою, відповідного рангу.
Водночас, пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 229, якою затверджено Порядок обчислення стажу державної служби (далі - Порядок), визначено, що стаж державної служби обчислюється відповідно до частини другої статті 46 Закону № 889-VIII. Такий стаж дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.
Таким чином, стаття 46 Закону № 889-VIII та Порядок не застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на пенсію відповідно до статті 37 Закону № 3723-ХІІ.
Пенсії по інвалідності та у разі втрати годувальника, а також пенсії державним службовцям, які не мають право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723-ХІІ, призначаються за нормами Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, як передбачено статтею 90 Закону № 889-VIII.

 

2. Щодо обчислення заробітної плати:
- посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років враховуються в розмірах, установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою займаною посадою державної служби (або прирівняною до неї у разі відсутності у державному органі відповідних посад державної служби);
- інші виплати враховуються за 60 календарних місяців роботи на посаді державного службовця, починаючи з 1 травня 2016 року. У разі, коли на дату звернення за пенсією немає 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби, починаючи з 1 травня 2016 року, середньомісячна сума таких виплат визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на наявні місяці роботи, починаючи з 1 травня 2016 року.
Особам, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, і які на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі, за їх бажанням, розмір виплат (крім посадового окладу, надбавок за ранг і вислугу років) може визначатись в середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, але не раніше травня 2016 р., за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі.
- Матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, враховуються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.
Заробітна плата для обчислення пенсій державним службовцям враховується за довідками про заробітну за формами, затвердженими постановами правління Пенсійного фонду України від 14.02.2011 № 5-1 та від 04.09.2013 № 15-1 (до внесення змін).
3. Щодо порядку опрацювання заяв на призначення пенсій державних службовців, прийнятих з 01.05.2016 року.
Пенсії за Законом № 3723 слід призначати з дати звернення особи за її призначенням, але не раніше дати виникнення права на таку пенсію.
У разі, коли на момент звернення за призначенням пенсії відповідно до Закону № 3723 особа мала право на призначення пенсії за віком відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон № 1058) і звернення мало місце не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, з дати виникнення права на пенсію за Законом № 1058, призначається пенсія за вказаним Законом, а з дати надходження заяви – пенсія за Законом № 3723.