Об’єднання суспільства навколо ідеї української державності – це перші кроки протидії негативному впливу інформаційної пропаганди


Останнім часом в інформаційному просторі України спостерігається низка негативних явищ, що створюють загрози національній безпеці України.
За умов швидкого розвитку глобального інформаційного суспільства, широкого використання інформаційно - комунікаційних технологій у всіх сферах життя особливого значення набувають проблеми інформаційної безпеки.
В останній час на території нашої держави здійснюється психологічний тиск з боку іноземних та вітчизняних засобів масової інформації, що ведуть так звану «інформаційну війну» проти України, з метою поширення неправдивих відомостей про події, що дійсно відбуваються в державі.
Всупереч європейським стандартам у сфері засобів масової інформації, на тлі масованого і агресивного наступу інформаційної пропаганди, в Україні розпалюється міжнаціональна ворожнеча,лунають закликає до повалення законної української влади, розчленування незалежної і соборної України.
Це шлях до дезінтеграції, посилення суспільної напруженості, детонації небезпечних конфліктогенних явищ в суспільстві. Людей неминуче ставлять перед вибором «або ти з нами» «або ти проти нас».
У сучасних умовах засоби масової інформації, зважаючи на суспільну важливість, масовість та доступність, мають величезний вплив на духовні процеси, що відбуваються в суспільстві. ЗМІ формують певні ціннісно-смислові моделі для засвоєння суспільством і підтверджують тезу «хто володіє засобами масової інформації, той володіє громадською думкою».
Мережа засобів масової комунікації - це один із “трьох китів ”, на якому базується державна самосвідомість, поряд з національною інтелігенцією та національною політичною елітою.
Однак ЗМІ можуть не лише консолідувати суспільство, а й відігравати деструктивну роль, підривати його соціально - психологічну стійкість шляхом створення і просування у масову свідомість негативних ціннісних образів, чужих вітчизняній культурі ідеалів і цінностей. Суспільство й держава повинні постійно дбати про нейтралізацію регресивних тенденцій в інформаційному полі й мобілізовувати ресурси ЗМІ для забезпечення духовної єдності суспільства.
Ця проблема є особливо актуальною сьогодні для України, перед якою стоїть завдання консолідації багатоетнічного українського суспільства в єдину політичну націю з високим рівнем національної свідомості. Оскільки інформаційна діяльність засобів масової інформації буде і надалі незмінно зростати й посилюватися, впливати на всі сторони життєдіяльності суспільства і держави, завдання полягає в тому, щоб ця діяльність відповідала українським національним інтересам, сприяла утвердженню незалежної Української держави.
Засоби масової інформації повинні бути незалежними й культивувати, збагачувати загальнодержавні й національні цінності, транслювати історико-культурні традиції, утверджувати національну мову, культуру, формувати духовні основи нації, виступати дієвим інструментом консолідації суспільства в єдину національну спільноту.
Інформаційно-культурний простір нашої держави формується під впливом могутніх інформаційних потоків зарубіжних країн, заповнений культурними зразками не найкращої якості, чужими ідеалами й цінностями і, по суті, не є національним за своїм змістом. «Суспільство треба об’єднувати навколо фундаментальних цінностей - свободи, незалежності. Ми повинні присікати будь-яку недостовірну, неповну, упереджену інформацію про Україну, унеможливити намагання маніпулювати суспільною свідомістю».

Переяслав – Хмельницьке міськрайонне управління юстиції