Доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно


З 1 січня 2015 р. для всіх фізичних та юридичних осіб відкритий доступ до інформації про зареєстровані права на нерухомість, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Реєстр).


Порядок надання інформації з Реєстру затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 722 від 24 грудня 2014 р. (далі - Порядок), відповідно до Закону України № 1701 від 14 жовтня 2014 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних діячів".
Головним нововведенням Порядку стала можливість отримання інформації з Реєстру в електронній формі через сайт ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України за адресою: http://rrp.kap.minjust.gov.ua. Для отримання електронної інформаційної довідки із Реєстру необхідно пройти процедуру реєстрації: вказати ПІБ, номер платника податків, серію та номер паспорта фізичної особи, для заявників-юридичних осіб - або найменування та податковий номер. Відповідальність за достовірність таких даних покладається на заявника.
Відповідно до Порядку, пошук інформації в Реєстрі здійснюється виключно за об’єктом нерухомого майна.
В електронній інформаційній довідці, сформованій системою, будуть міститись відомості про об’єкт нерухомості, наявні на відповідний момент в Реєстрі (крім персональних даних суб’єкта речових прав).
За отримання електронної інформаційної довідки з Реєстру стягується плата у розмірі 21 грн. (17 грн. офіційна плата та 4 грн. комісія платіжної системи) через електронну платіжну систему.
Крім того, як і раніше, існує можливість отримання інформації з Реєстру у паперовій формі у вигляді витягу, виписки або інформаційної довідки.
Зокрема, власник, правоволоділець, спадкоємці (правонаступники), а також особи, в інтересах яких встановлені обтяження, можуть отримати витяг про належні їм права; власники та праволодільці можуть отримати виписку про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно, що їм належать; необмежене коло осіб може отримати інформацію з Реєстру у вигляді інформаційної довідки. Інформацію з Реєстру у паперовій формі уповноважені надавати державні реєстратори та нотаріуси. Процедура отримання вказаних документів залишилась в цілому, незмінною. Плата за надання інформації з Реєстру у паперовій формі складає 120 грн. за витяг та 34 грн. за інформаційну довідку.
Переяслав – Хмельницьке міськрайонне управління юстиції Київської області