Про організацію допризовної підготовки юнаків в навчально-виховних закладах міста в 2011 – 2012 навчальному році


13п-17
Проект
 ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 26 вересня 2011 року                 №13п-17
м. Переяслав-Хмельницький

 Про організацію допризовної підготовки юнаків в навчально-виховних закладах міста в 2011 – 2012 навчальному році

Відповідно до вимог Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента України №948\2002 від 25.10.2002 року “Про концепцію допризовної підготовки і військово – патріотичного виховання молоді”, постанови Кабінету Міністрів України №1770 від 30.11.2000 року “Про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово – технічних спеціальностей”, та Програми допризовної підготовки, керуючись ст. 36 п.1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.     Допризовну підготовку юнаків проводити в 10 – х та 11 – х класах загальноосвітніх шкіл та випускних і предвипускних курсах ЦПТО .
 
2. Відділу освіти міської ради:
2.1. Забезпечити виконання організаційно - методичних вказівок військового комісаріату;
2.2. Підбір викладачів допризовної підготовки, їх методичну підготовку проводити спільно та по узгодженню з міськвійськкоматом;
2.3. Забезпечити повне охоплення юнаків допризовною підготовкою і належну якість її проведення;
2.4. Сприяти створенню в навчальних закладах навчально – матеріальної бази, належних умов для одержання теоретичних знань і практичних навичок юнаками під час проведення класних занять і навчально – польових зборів;
 
2.5. Вивчити, узагальнити і поширити передовий досвід проведення допризовної підготовки в навчально - виховних закладах міста.
 
3. Директорам навчально – виховних закладів:
3.1. Забезпечити виконання програми допризовної підготовки і створення безпечних умов навчання;
3.2. Виділити та обладнати необхідні приміщення, майданчики для проведення занять з допризовної підготовки;
3.3. Видати накази про початок та закінчення навчання з допризовної підготовки, призначення командирів взводів та відділень, виконання вправ із стрільб з малокаліберних гвинтівок;
3.4. Допризовну підготовку юнаків проводити сумісно з патріотичним вихованням молоді на основі національної історії, культури, традицій народу України, її Збройних Сил;
3.5. Організувати облік, збереження та ремонт військового майна, не менш як один раз на три місяці особисто перевіряти стан цієї роботи;
3.6. Організовувати змагання по військово - прикладним видам спорту;
3.7. Використовувати військово - шефську допомогу;
3.8. Проводити роботу по військово - професійній орієнтації юнаків, підбору та підготовці їх до вступу в військово - навчальні заклади, для чого організувати вивчення вимог основних законодавчих актів з питань діяльності Збройних Сил України, поновити в навчальних закладах куточки Збройних Сил.
3.9. Контролювати проведення занять з допризовної підготовки, щорічно виносити на обговорення педагогічних рад питання щодо стану допризовної підготовки юнаків та приймати необхідні рішення.
 
4. Військовому комісару:
4.1. Розробити план основних заходів по організації та проведенню допризовної підготовки;     
4.2. Організувати проведення навчально - польових зборів, проведення стрільб з автомата;
4.3. Організувати та проводити спільно з відділом освіти методичну підготовку викладачів допризовної підготовки;
4.4. Організувати та провести перевірку стану допризовної підготовки в навчальних закладах.
 
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Губенко В.В..
 
Міський голова                                                                  О.Г.Шкіра                           
 
 
 
                                                      Додаток
                                                      до рішення виконавчого комітету міської ради
                                                      від ________________ №_______

 

 

Заходи по організації допризовної підготовки юнаків

в закладах освіти міста в 2011 – 2012   навчальному році.
 
з/п
Найменування заходів
Термін
 виконання
Хто
Про-водить
1. Міському відділу освіти:
1.1.
Забезпечити виконання організаційно - методичних вказівок військового комісаріату;
На протязі навчального року
Відділ освіти
1.2.
Підбір викладачів допризовної підготовки, їх методичну підготовку проводити спільно та по узгодженню з міськвійськкоматом;
Друга середа кожного місяця
ОМВК;
відділ освіти;
1.3.
Забезпечити повне охоплення юнаків допризовною підготовкою і належну якість її проведення;
На протязі навчального року
відділ освіти
Директори закладів освіти
1.4.
Сприяти створенню в закладах освіти навчально – матеріальної бази, належних умов для одержання теоретичних знань і практичних навичок юнаками під час проведення класних занять і навчально – польових зборів;
До
01.10 .11 р.
відділ освіти
1.5.
Встановити та розвивати шефські зв’язки закладів освіти з військовою частиною А – 1020 м. Фастів;
На протязі навчального року
відділ освіти
Директори закладів освіти
1.6.
Вивчити, узагальнити і поширити передовий досвід проведення допризовної підготовки в закладах освіти міста.
До
31.12.11 р.
ОМВК;
відділ освіти;
2. Директорам закладів освіти міста.
2.1.
Забезпечити виконання програми допризовної підготовки і створення безпечних умов навчання;
На протязі навчального року
Директори закладів освіти
2.2.
Виділити та обладнати необхідні приміщення, майданчики для проведення занять з допризовної підготовки;
До
01.10 .11 р.
Директори закладів освіти;
Викладачі ДПЮ.
2.3.
Видати накази про початок та закінчення навчання з допризовної підготовки, призначення командирів взводів та відділень, виконання вправ із стрільб з малокаліберних гвинтівок;
На початку та закінченні курсу ДПЮ
Директори закладів освіти.
2.4.
Допризовну підготовку юнаків проводити сумісно з патріотичним вихованням молоді на основі національної історії, культури, традицій народу України, її Збройних Сил;
На протязі навчального року
Директори закладів освіти.
2.5.
Організувати облік, збереження та ремонт військового майна, не менш як один раз на три місяці особисто перевіряти стан цієї роботи;
На протязі навчального року
Директори закладів освіти;
Викладачі ДПЮ.
2.6.
Організовувати змагання по військово - прикладним видам спорту;
До
30.04.12 р.
Директори закладів освіти.
2.7.
Використовувати військово - шефську допомогу
На протязі навчального року
Директори закладів освіти.
2.8
Проводити роботу по військово - професійній орієнтації юнаків, підбору та підготовці їх до вступу в військово - навчальні заклади, для чого організувати вивчення вимог основних законодавчих актів з питань діяльності Збройних Сил України, поновити в навчальних закладах куточки Збройних Сил.
До
30.05.12 р.
Директори закладів освіти;
Викладачі ДПЮ.
2.9.
Контролювати проведення занять з допризовної підготовки, щорічно виносити на обговорення педагогічних рад питання щодо стану допризовної підготовки юнаків та приймати необхідні рішення.
Згідно графіка контролю.
Директори закладів освіти.
3. Військовому комісару.
3.1.
Розробити план основних заходів по організації та проведенню допризовної підготовки;     
До
16.08.11 р.
ОМВК
 
3.2.
Організувати проведення навчально - польових зборів, проведення стрільб з автомата;
Квітень-травень
 2012 р.
ОМВК
 
3.3.
Організувати та проводити спільно з відділом освіти методичну підготовку викладачів допризовної підготовки;
Друга середа кожного місяця
ОМВК
 
3.4.
Організувати та провести перевірку стану допризовної підготовки в навчальних закладах.
Згідно плану перевірки
Комісія по перевірці.
 
Керуюча справами виконкому                                                                                    Т.Д.Швидка