Cепаратизм


У світлі подій, які відбуваються в Україні (анексія Російською Федерацією Автономної республіки Крим, події на сході країни), особливого значення набуває поінформованість населення про зміст та значення поняття «сепаратизм» та відповідальності за вчинення таких дій.
Зокрема, сепаратизм (від лат. separatio - відокремлення)

— прагнення окремих груп населення чи організації до відокремлення, відособлення; рух за надання частині держави права автономії чи за її повне відокремлення й створення нової держави.
У багатонаціональних державах - прагнення національних меншин до відокремлення, створення самостійної держави. Дуже часто причиною сепаратизму в політиці є культурно-етнічний поділ. У межах політичної партії чи руху сепаратизм відображає прагнення опозиційної частини реалізувати власні інтереси й цілі, що не збігаються з офіційно визнаними і декларованими політичною партією чи рухом.
Разом з тим, причини сепаратизму дуже часто бувають пов’язані з грубим порушенням прав людини і народів, національних, расових і релігійних груп (меншин), а також державних інтересів.
Сепаратизм також розрізняється по цілях, які переслідують відповідні групи людей: по-перше, виділяють сепаратизм, метою якого є відділення і утворення нової незалежної держави; по-друге, сепаратизм, з метою відділення та приєднання до іншої держави; по-третє, сепаратистські рухи, метою яких є тільки отримання більшої автономії при збереженні регіону у складі держави.
В Україні за останній час почастішали (а в окремих місцях мають місце) сепаратистські та інші прояви, які загрожують територіальній цілісності держави та грубо порушують конституційні права громадян.
Територіальна цілісність і недоторканність України є невід’ємною складовою самостійності та незалежності.
Частиною 3 статті 2 Конституції України проголошено, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною та недоторканною.
Кримінальним кодексом України (КК України) передбачено цілу низку складів протиправних дій за злочини проти Основ національної безпеки.
Зокрема:
Стаття 109 КК України. «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»: 1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. 3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації - караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Стаття 110 КК України. «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»: 1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. 2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків - караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
Стаття 111 КК України. «Державна зрада»: 1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України - карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.
Стаття 113 КК України. «Диверсія»: Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій - карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
Стаття 114 КК України. «Шпигунство»: 1. Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства - караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
Стаття 114-1 КК України. «Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань»: 1. Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період - карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. 2. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків - карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.
Сподіваємось, що спільні зусилля правоохоронних органів міста, органів державної влади та місцевого самоврядування у взаємодії з жителями нашого міста дозволять зберегти існуючий мир та спокій, забезпечити виконання законів та Конституції України.

Переяслав-Хмельницьке міськрайонне управління юстиції