ОЛЕКСАНДР КАЧНИЙ: УКРАЇНА ПОЧИНАЄ РЕФОРМУВАТИ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ


 Після двадцяти років дискусій навколо моделі місцевого самоврядування, яка має бути впроваджена в Україні, нарешті зроблено конкретні та дієві і кроки. 21 березня 2013 року на засіданні Ради Регіонів був презентований проект Концепції розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, а вже 8 квітня 2013 року Кабінет міністрів розглянув та затвердив цю Концепцію, розробивши відповідний проект Указу Президента України. Про неї хочу поговорити з вами детальніше. Тож в чому суть Концепції та що означатиме її впровадження для Київщини і нас з вами?

Чиї інтереси захищаємо?
Перше за все, в основу концепції покладено принципово новий вектор – місцеве самоврядування має будуватися, виходячи з інтересів розвитку людини та громади, а не зручності управління владної вертикалі для центру, як було раніше. І це відповідає світовим тенденціям – інтереси місцевого населення, його розвиток та добробут – сьогодні головний критерій оцінки роботи місцевої влади в більшості економічно розвинених країн.
Тож під час відвертої розмови на останньому засіданні Ради Регіонів з Президентом, урядом та колегами з областей ми чесно констатували: існуюча система місцевого самоврядування не відповідає потребам суспільства та викликам часу. Можна перераховувати безліч її недоліків, проте зупинюсь на тих, які руйнують власне засади місцевого самоврядування.

Зупинити пострадянську інерцію
Впродовж останніх 20 років ми втратили 2,5 млн населення та майже 350 населених пунктів. Виною тому архаїзм у вигляді радянської системи адміністративно-територіальної організації влади, за якою ми живемо досі. Чому це відбулося? З 12 тисяч населених пунктів країни майже половина має менше 3 тисяч жителів, з них 5 тисяч сіл і селищ мають менше тисячі мешканців, а 1129 – менше п’ятисот ( у Київській області зникло з мапи 81 село ). Ці громади не мають виконавчих органів місцевих рад, бюджетних установ, комунальних підприємств тощо, а органи місцевого самоврядування не можуть виконувати надані їм законом повноваження – ці громади фактично позбавлені джерел існування П’ять з половиною тисяч місцевих бюджетів мають сімдесятивідсоткову дотаційність, а майже 500 – дотуються на 90 відсотків.
Диспропорція в радянському адміністративно-територіальному устрою призвела і до конфлікту повноважень як між радами різних рівнів (одна й та сама громада може належати до кількох рад – наприклад сільської та районної), так і між радами та держадміністраціями. В результаті місцеве самоврядування, яке в першу чергу створене заради задоволення потреб місцевого населення, часто є об’єктом нарікань а інколи і безпосередньою перешкодою для громади. Звичайно, цю ситуацію треба негайно змінювати. Яким чином?

Нова територіальна організація влади
По-перше, нова Концепція передбачає створення прозорої архітектури місцевого самоврядування з трьох рівнів – базового (село, селище або місто), районного та регіонального (області, АР Крим та м. Київ), а також ліквідацію згаданих вище адміністративно-територіальних “матрьошок”. На кожному рівні функціонуватимуть відповідні органи місцевого самоврядування (на базовому- сільська, селищна або міська ради з власними виконавчими органами, на районному – районна та її виконком, на регіональному – регіональна та її виконком) та територіальні органи центральних органів виконавчої влади.
Для того, щоб забезпечити належний рівень надання адміністративних та соціальних послуг населенню, маємо створити обгрунтовану територіальну основу діяльності місцевого самоврядування та виконавчої влади. Тоді можливим буде отримати базові публічні послуги там, де проживає громадянин, у зручний час, у доступній формі. Іншими словами, швидка допомога має доїхати до людини не з районного центру, а за двадцять хвилин.

Розв’язати руки місцевому самоврядуванню
По-друге, і це надзвичайно важливо, бо прозвучало також вперше за двадцять років - забезпечити місцевому самоврядуванню належні ресурси для виконання його повноважень. Матеріальних, фінансових організаційних. По суті, йдеться про децентралізацію державного бюджету, і на цьому наголошував Президент. Тут і розширення податкової бази та регулювання ставок оподаткування, і право розпоряджатися комунальним майном та землею, і право залучати кредитні ресурси. Звичайно ж, має бути розроблена прозора система дотацій вирівнювання з державного бюджету, які видаватимуться напряму кожному місцевому бюджету. Відповідні розпорядження Президент України надав урядові під час засідання Ради Регіонів, тож найближчим часом чекатимемо ці документи для обговорення.
Крім того, змінюється статус місцевих адміністрацій з органів загальної компетенції на контрольно-наглядові органи виконавчої влади. Відповідно, відбудеться і розмежування повноважень рад та адміністрацій. Слід подумати і про розробку державних стандартів адміністартивних послуг. Більш активно залучатимуться громади до управління своїми територіями. Водночас постане і питання забезпечення органів самоуправління професійними кадрами. Тобто роботи в цьому напрямку буде достатньо, як в державі, так і в нашій Київщині.
План дій
Реалізуватиметься Концепція в два етапи – 2013-2015 роки – підготовчий етап – для розробки та широкого обговорення відповідних законодавчих актів та новацій, освіти та перепідготовки працівників органів місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації працівників, що надають публічні послуги тощо; та етап впровадження – до 2020 року, коли має відбутися моделювання адміністративно-територіальних одиниць, ухвалені відповідні закони та підзаконні акти, створене конституційне підгрунтя для виконавчих органів обласних і районних рад та реорганізацію місцевого самоврядування і виконавчої влади на новій територіавльній основі.
Європейський досвід
Найбільш успішними з – поміж країн Східної Європи реформи місцевого самоврядування проведені в Польщі, і там, до речі, почали також із самого низу - спочатку реформу було впроваджено на муніципальному рівні, а потім уже на рівні району та області. В Угорщині також, зусилля концентрували на муніципальному рівні.
Якщо підсумувати всі положення Концепції реформування місцевого самоврядування, можна сказати, що радикальних та болісних реформ і пертурбацій не передбачається. Безжалісними швидше будуть наслідки бездіяльності та відсутності реформ, адже вони призводять до деградації сільських територій, масовогу виїзду населення закордон на заробітки тощо. Сьогодні Україна впритул підійшла до необхідності впровадити принцип субсидіарності, який лежить в основі Європейської хартії місцевого самоврядування та Всесвітньої декларації місцевого самоврядування, який полягає в тому, що максимальні повноваження мають бути передані на якомога нижчий рівень, місцевим радам та їхнім виконкомам. Звичайно ж, це масштабний проект всеукраїнського рівня. Проте потужне самоврядування – перша і головна ознака демократичної держави, яка хоче отримати шанси стати економічно потужною, громадяни якої хочуть жити гідно і в достатку. Як на мене, це більш ніж достойна мета, заради якої слід закатати рукава і стати до роботи.