Про затвердження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію виробничої бази під цех по виробництву кондитерських виробів по вул. Індустріальній, 2 в м. Переяславі-Хмельницькому


35п-12

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від “25” червня 2011р. № 35п-12
м. Переяслав-Хмельницький

Про затвердження містобудівних умов і обмежень забудови
земельної ділянки на реконструкцію виробничої бази
під цех по виробництву кондитерських виробів
по вул. Індустріальній, 2 в м. Переяславі-Хмельницькому

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи «Порядок надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 489, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки реконструкцію виробничої бази під цех по виробництву кондитерських виробів по вул. Індустріальній, 2 в м. Переяславі-Хмельницькому, видані відділом містобудування, архітектури та використання земель Переяслав-Хмельницької міської ради фізичній особі-підприємцю Доміловському Михайлу Петровичу.
2. Зобов’язати Доміловського М.П.:
- виготовити проектно-кошторисну документацію (далі – ПКД) в проектній організації, що має відповідну ліцензію на даний вид діяльності;
- погодити ПКД із зацікавленими установами та організаціями згідно чинного законодавства, в т.ч. з архітектурно-містобудівною радою при відділі містобудування та архітектури Переяслав-Хмельницької міської ради;
- провести комплексну державну інвестиційну експертизу ПКД;
- виконання будівельних робіт доручити будівельній організації, що має відповідну ліцензію;
- отримати дозвіл на виконання будівельних робіт в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Київській області;
- будівництво та прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту проводити у чіткій відповідності з вимогами Закону України про регулювання містобудівної діяльності.
- після здачі об’єкта в експлуатацію повідомити про це у встановленому порядку Переяслав-Хмельницьку міську раду та надати копії підтверджуючих документів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Бурдоноса В.В.

Міський голова

О.Г.Шкіра